Thông tin về cấp gió và cấp sóng

1. Cấp gió 0 – 3:

+ Độ cao sóng trung bình: 0 – 0,6m

+ Mức độ nguy hiểm: Gió nhẹ, không gây nguy hiểm

2. Cấp gió 4 – 5:

+ Độ cao sóng trung bình: 1 – 2m

+ Mức độ nguy hiểm: Biển hơi động, thuyền đánh cá bị chao nghiêng, phải cuốn bớt buồm

3. Cấp gió 6 – 7:

+ Độ cao sóng trung bình: 3 - 4m

+ Phân loại: Áp thấp nhiệt đới

+ Mức độ nguy hiểm: Cây rung chuyển, khó đi ngược gió, biển động, nguy hiểm đối với tàu thuyền


Ảnh: Sưu tầm

4. Cấp gió 8 – 9:

+ Độ cao sóng trung bình: 5,5 – 7m

+ Phân loại: Bão thường

+ Mức độ nguy hiểm: Gió làm gãy cây, tốc mái nhà; biển động rất mạnh, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền

5. Cấp gió 10 – 11:

+ Độ cao sóng trung bình: 9 – 11m

+ Phân loại: Bão mạnh

+ Mức độ nguy hiểm: Gió làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện; biển động dữ dội, làm đắm tàu thuyền

6. Cấp gió 12 – 17:

+ Độ cao sóng trung bình: 14m

+ Phân loại: Bão rất mạnh

+ Mức độ nguy hiểm: Sức phá hoại rất lớn, sóng biển cực kỳ mạnh, làm đắm tàu biển có trọng tải lớn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP

 

 

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT