Sản phẩm OCOP

  • CHẢ PECO FOOD Đăng ngày 31-05-2023 07:00
  • CHÈ DÂY HÒA BẮC Đăng ngày 31-05-2023 06:56
  • CHẢ CÁ THÁT LÁT CHIÊN Đăng ngày 31-05-2023 06:54
  • RAU CỦ QUẢ HÒA NINH Đăng ngày 31-05-2023 06:50
  • GÀ THỊT THẢ VƯỜN KÊ SƠN Đăng ngày 31-05-2023 06:49
  • NẤM ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO Đăng ngày 31-05-2023 06:47
  • NẤM LINH CHI Đăng ngày 31-05-2023 06:47
  • CHẢ CÁ THÁT LÁT TƯƠI Đăng ngày 31-05-2023 06:47
  • BÁNH DỪA NƯỚNG MÈ MỸ PHƯƠNG - Tiềm năng 5 sao Đăng ngày 31-05-2023 06:47
  • BÁNH TRÁNG MÈ TRUYỀN THỐNG THI CHUNG Đăng ngày 31-05-2023 06:44