Tập trung triển khai Chương trình OCOP năm 2023
Đăng ngày 03-04-2023 14:24, Lượt xem: 814

Nhằm triển khai hiệu quả Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trong năm 2023, ngày 27-3, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 1389/UBND-SNN về Tập trung triển khai Chương trình OCOP năm 2023.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện và các sở, ngành liên quan triển khai toàn diện các nội dung Chương trình OCOP giai đoạn 2022-2025 và năm 2023 theo hướng nâng cao hiệu quả chương trình. Hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện đăng ký, đánh giá, phân hạng sản phẩm theo đúng Chu trình OCOP và Kế hoạch của UBND thành phố giai đoạn 2022-2025.

Thực hiện điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng, tiềm năng phát triển của sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố để ra các giải pháp phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP giai đoạn 2022-2025.

Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát những sản phẩm tiềm năng 05 sao, xây dựng kế hoạch, kinh phí hỗ trợ cho chủ thể tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 05 sao cấp Trung ương năm 2023 theo quy định. Tiếp tục tham mưu rà soát, hoàn thiện quy chế, kiện toàn thành viên Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng OCOP cấp thành phố. Nghiên cứu điều chỉnh, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP thành phố phù hợp với Quyết định 148/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Tập trung rà soát, thông báo cho các chủ thể OCOP đã được UBND thành phố Đà Nẵng công nhận sản phẩm OCOP cấp thành phố đến thời hạn đánh giá, phân hạng lại trong năm 2023. Đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, giám sát sản phẩm OCOP sau khi được công nhận về chất lượng, an toàn thực phẩm, sử dụng nhãn hiệu, tem chứng nhận sản phẩm OCOP đúng quy định.

Tiếp tục hỗ trợ, hình thành các Điểm trưng bày, giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong quản lý điều hành, quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP; xây dựng phần mềm quản lý, lưu trữ, các thiết bị nhằm số hoá công tác đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP. Tiếp tục tập trung đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, quảng bá sản phẩm OCOP (tờ rơi, ấn phẩm, hội nghị, tọa đàm, diễn đàn, phóng sự,...) để lan tỏa, tôn vinh sản phẩm OCOP.

Tập trung công tác đào tạo, tập huấn Chương trình OCOP và xây dựng kế hoạch tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm tại các địa phương trong nước, tăng cường các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP tại các hội chợ, triển lãm trong và ngoài thành phố.

Đồng thời, phối hợp với Sở Công Thương tổ chức trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền tại Hội chợ Hàng Việt - Đà Nẵng năm 2023, trong đó ưu tiên hỗ trợ, mời các địa phương thành phố Đà Nẵng ký kết, hợp tác (Quảng Nam, Hà Nội, Sơn La, Hải Phòng,...) và các tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Sử dụng nguồn vốn sự nghiệp hằng năm để thực hiện xây dựng mô hình chuỗi giá trị sản phẩm OCOP theo hướng hữu cơ, OCOP xanh và sản phẩm OCOP theo hướng kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ. Trong đó, khuyến khích các mô hình sử dụng phụ phẩm nông nghiệp tại chỗ để tạo các sản phẩm OCOP chủ lực, đặc trưng.

Sở Công Thương tập trung đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu sản phẩm OCOP và ưu tiên nguồn kinh phí chương trình khuyến công để hỗ trợ phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP. Hướng dẫn hỗ trợ các chủ thể OCOP đăng ký, tham gia giới thiệu phân phối sản phẩm OCOP tại các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, các chợ; hỗ trợ kết nối chủ thể bán hàng thông qua các sàn thương mại điện tử; đăng ký bảo hộ nhãn hiệu; xây dựng Trang Thông tin và in tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm; tư vấn thiết kế bao bì/nhãn sản phẩm gắn trên bao bì các sản phẩm; hỗ trợ hình thành, quảng bá các điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP”.

Chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT và các đơn vị liên quan tổ chức trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền lồng ghép trong Hội chợ Hàng Việt - Đà Nẵng năm 2023, trong đó mời các địa phương thành phố Đà Nẵng ký kết, hợp tác (Quảng Nam, Hà Nội, Sơn La, Hải Phòng,...) và các tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đồng thời, hình thành Điểm trưng bày, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm OCOP

Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ các địa phương, chủ thể OCOP các nội dung về phát triển thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa, đăng ký mã số, mã vạch, tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm và các nội dung khác liên quan đến chương trình OCOP thuộc chức năng quản lý của ngành khoa học và công nghệ.

Hỗ trợ các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm OCOP theo các chính sách của thành phố.

Hỗ trợ các doanh nghiệp đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu sản phẩm OCOP.

Sở Du lịch chủ trì phối hợp với UBND huyện Hòa Vang để lựa chọn, xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP thuộc nhóm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch theo Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày1-8-2022 của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung hỗ trợ, phát triển, quảng bá các sản phẩm dịch vụ du lịch nông nghiệp, nông thôn trên cơ sở phát huy thế mạnh, các giá trị văn hóa, đặc thù địa phương gắn với phát triển sản phẩm OCOP, ưu tiên quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP tại các điểm du lịch.

Sở Y tế chủ trì phối hợp với các địa phương để tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể đăng ký tham gia chương trình OCOP thuộc nhóm ngành dược liệu và các sản phẩm từ dược liệu do đơn vị quản lý (thực phẩm chức năng, thuốc từ dược liệu, thuốc Y học cổ truyền; mỹ phẩm có thành phần từ thảo dược; và các loại dược liệu khác). Hỗ trợ, hướng dẫn các chủ thể OCOP các quy định về sản xuất kinh doanh thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thảo dược và các quy định khác liên quan đến Chương trình OCOP thuộc chức năng quản lý của ngành Y tế.

Sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương, chủ thể OCOP về thực hiện các quy định của nhà đối với môi trường, hướng dẫn xây dựng các hồ sơ liên quan đến bảo vệ môi trường cho sản phẩm OCOP. Tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra các địa phương, các chủ thể sản xuất về thực hiện các quy định của Nhà nước đối với môi trường; hướng dẫn xây dựng các hồ sơ liên quan về bảo vệ môi trường trong sản xuất.

Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường chuyên mục, thời lượng tuyên truyền về Chương trình OCOP, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP đã được UBND thành phố Đà Nẵng công nhận. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường chuyển đổi số trong Chương trình OCOP. Trong đó ưu tiên hỗ trợ để triển khai xây dựng Phần mềm chấm điểm và quản lý dữ liệu sản phẩm OCOP thành phố Đà Nẵng và thực hiện chuyển đổi số cho sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực, đặc trưng, trong năm 2023 tập trung hỗ trợ, đưa sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử (Postmart, Voso).

Sở Tài chính căn cứ nhiệm vụ được UBND thành phố giao tại Kế hoạch số 220/KHUBND ngày 26/12/2022, các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm rà soát và chủ động lồng ghép, cân đối dự toán giao để thực hiện. Đối với năm 2023, trường hợp không đảm bảo kinh phí thực hiện nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chế độ, định mức quy định để lập dự toán kinh phí thực hiện, gửi về Sở Tài chính chậm nhất trước ngày 01/10/2023 để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung kinh phí đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể OCOP được tiếp cận, hưởng chính sách ưu đãi theo Nghị quyết số 84/2022/NQ-HĐND ngày 15-12-2022 của HĐND thành phố Đà Nẵng về quy định chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đối với dự án đầu tư trang thiết bị, công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và xây dựng chuỗi giá trị cho sản phẩm OCOP.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố hỗ trợ các chủ thể OCOP thực hiện đúng các quy định liên quan đến an toàn thực phẩm, đăng ký công bố chất lượng, chứng nhận sản phẩm an toàn thực phẩm. Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố.

UBND các quận, huyện ban hành kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Chương trình OCOP năm 2023 ở cấp quận, huyện và tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, truyền thông, tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, hướng dẫn chủ thể thực hiện, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, hoàn thiện sản phẩm; tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp quận, huyện đảm bảo theo kế hoạch, tiến độ của thành phố.

Sớm phân bổ nguồn vốn ngân sách cấp quận, huyện năm 2023 đã được UBND thành phố Đà Nẵng giao tại Quyết định 3236/QĐ-UBND ngày 16-12-2022 của UBND thành phố Đà Nẵng cho Phòng NN&PTNT huyện/Phòng Kinh tế quận và các đơn vị liên quan khác để triển khai thực hiện Chương trình kịp tiến độ. Trong đó ưu tiên cân đối đảm bảo kinh phí theo Phụ lục 4 của Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 26-12-2022 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Khẩn trương rà soát, định hướng chủ thể đăng ký tham gia Chương trình OCOP năm 2023 của quận, huyện (trong đó tập trung thông báo cho các chủ thể có sản phẩm hết hạn công nhận trong năm 2023 đối với 18 sản phẩm theo Phụ lục II để thực hiện đánh giá lại) và gửi danh sách về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 15-4-2023 để tổng hợp, triển khai các nội dung của Chương trình OCOP.

Trong đó, cần lưu ý hạn chế các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2023 trùng lắp về chủng loại (nhiều chủ thể đăng ký một loại sản phẩm, nhưng bao bì, mẫu mã, chất lượng sản phẩm không có sự khác biệt), sản phẩm còn ở dạng thô, chưa qua chế biến, chưa chế biến sâu, các sản phẩm tươi sống. Các sản phẩm đăng ký cần phải đảm bảo tính khả thi trong thực hiện, tránh trường hợp sau khi đăng ký, chủ thể không nỗ lực triển khai, tự động bỏ cuộc, không tiếp tục tham gia chương trình.

Chỉ đạo Phòng NN&PTNT huyện/Phòng Kinh tế quận chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan chủ động, sớm hướng dẫn chủ thể rà soát, chuẩn bị hồ sơ minh chứng đánh giá, phân hạng sản phẩm ngay từ đầu năm để đảm bảo tiến độ, hạn chế tập trung vào những tháng cuối năm như thời gian qua. Đồng thời thực hiện tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp quận, huyện phải nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định, hạn chế chênh lệch lớn so với đánh giá cấp thành phố, thực hiện việc kiểm tra thực tế tại cơ sở, kiểm tra kỹ hồ sơ trước khi gửi trình lên cấp thành phố đánh giá, phân hạng sản phẩm.

Tập trung củng cố, kiện toàn bộ máy chỉ đạo, điều hành và Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp quận, huyện. Khẩn trương hướng dẫn các chủ thể hoàn thiện hồ sơ và tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp quận, huyện đảm bảo quy định tại Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 1-8-năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24-2-2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Thời gian gửi hồ sơ về cấp thành phố đánh giá, phân hạng Đợt 1 trước ngày 30-6-2023; Đợt 2 trước ngày 30-9-2023.

Chủ động tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm cấp quận, huyện để tăng cường quảng bá, truyền thông về sản phẩm OCOP trên địa bàn. Thường xuyên tổ chức công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình OCOP và tổ chức kiểm tra thực tế, kiểm tra kỹ hồ sơ đảm bảo đúng quy định trước khi trình lên đánh giá, phân hạng cấp thành phố. Thường xuyên kiểm tra, giám sát hướng dẫn việc sử dụng nhãn sản phẩm OCOP của các chủ thể theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Hội Nông dân thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Liên minh Hợp tác xã thành phố, Thành Đoàn Đà Nẵng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên, các hợp tác xã, tổ hợp tác đăng ký tham gia Chương trình OCOP, phát huy hiệu quả các phong trào thanh niên, phụ nữ, nông dân khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo gắn với phát triển sản phẩm OCOP trong đó, chú trọng nhóm sản phẩm mới (Nhóm sinh vật cảnh gồm: hoa, cây cảnh, động vật cảnh).

Ưu tiên, tạo điều kiện cho các chủ thể OCOP tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển thành phổ Đà Nẵng tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển dự án, sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố.

Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng tiếp tục quan tâm, tư vấn, hỗ trợ tạo điều kiện cho các đơn vị là chủ thể OCOP thành lập pháp nhân để vay vốn đảm bảo các điều kiện vay vốn theo quy định của Quỹ để đầu tư cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị phát triển sản phẩm.

THANH NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác