Bổ sung thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên quan đến chủ trương đầu tư và giải tỏa đền bù
Đăng ngày 28-12-2017 15:59, Lượt xem: 668

Bổ sung thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên quan đến chủ trương đầu tư và giải tỏa đền bù. 

Nhằm tăng cường thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư, Chủ tịch UBND thành phố có văn bản giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện rà soát, bổ sung thủ tục hành chính “Cấp Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân thành phố đối với các dự án có nguồn vốn đầu tư trong nước (ngoài khu công nghiệp)” vào Quyết định số 5944/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND thành phố, trình UBND thành phố xem xét, quyết định.

Trước đó, ngày 25/11/2017, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành  văn bản chỉ đạo   các đơn vị liên quan rà soát các thủ tục, trình tự thời gian thực hiện liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tham mưu đề xuất giảm bớt thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý và phân loại hồ sơ đầu việc theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

 LH. 

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT