Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Liên Chiểu
Đăng ngày 06-09-2018 07:26

Ngày 11 tháng 4 năm 2018, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 1472/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận Liên Chiểu. Thông tin chi tiết vui lòng tải file đính kèm.

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT