Bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Ngũ Hành Sơn
Đăng ngày 06-09-2018 14:55

Ngày 27/8/2018, UBND thành phố ban hành Quyết định số 3677/QĐ-UBND về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Ngũ Hành Sơn; theo đó, bổ sung các dự án: Điểm đầu, điểm cuối và điểm trung chuyển xe buýt công trình xây dựng cơ sở hạ tầng các tuyến xe buýt trợ giá mở mới theo quy hoạch thuộc dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng (Vị trí 5: Khu đất ký hiệu A12 thuộc quy hoạch bãi đỗ xe tĩnh nằm trong Khu dân cư Làng đá Mỹ nghệ Non nước và vị trí 8: Vĩnh đỗ xe trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa); 20 lô đất phân lô có chủ trương bán đấu giá quyền sử dụng đất với tổng diện tích 6.825,0mvào kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Ngũ Hành Sơn (chi tiết đính kèm tại file dưới đây).

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT