bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận Hải Châu
Đăng ngày 23-07-2019 14:59

    Ngày 04/7/2019, UBND thành phố ban hành Quyết định số 2909/QĐ-UBND về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận Hải Châu; theo đó, phê duyệt bổ sung 02 dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận Hải Châu, cụ thể như sau:

    1. Dự án Chợ Nại Hiên với diện tích 590m2 tại phường Bình Hiên, quận Hải Châu.

    2. Dự án Trung tâm dữ liệu miền Đà Nẵng và đào tạo nghiệp vụ ngành Bảo hiểm xã hội với diện tích 1.500m2 tại phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu.

    (nội dung chi tiết đính kèm tại file dưới đây)

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT