Phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với Khu đất ký hiệu C2-9B thuộc Vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến Quốc lộ 1A
Đăng ngày 11-08-2021 20:37, Lượt xem: 88

Ngày 6-8, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 2714/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với Khu đất ký hiệu C2-9B thuộc Vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến Quốc lộ 1A, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang.

Một số thông tin chính về khu đất:

Diện tích: 2.974,4 m2

Khu đất đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng, đã hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật.

Mục đích sử dụng: Đất thương mại, dịch vụ (Đất kho tàng).

Thời hạn sử dụng đất: 50 năm kể từ ngày ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Tập tin đính kèm:

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác