Hỗ trợ 800.000 đồng/hộ giải tỏa các dự án nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
Đăng ngày 20-01-2022 10:23, Lượt xem: 244

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 4-1-2022 về việc hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đối với hộ giải tỏa các dự án trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, với mức 800.000 đồng/hộ.

Cụ thể, hỗ trợ 800.000 đồng/hộ cho hộ giải tỏa đi hẳn là hộ chính và hộ phụ, có hồ sơ đền bù về nhà ở riêng hoặc cùng chung thửa đất thu hồi của hộ chính nhưng chưa được tách thửa, đã bàn giao mặt bằng thuộc một trong các trường hợp dưới đây (trừ các hộ đã có chủ trương chuyển đổi bố trí đất tái định cư thực tế nhưng có cam kết chờ vị trí đăng ký trước đây):

- Hộ đang ở tạm tại nhà ở khu chung cư hoặc nhà tạm do Nhà nước quản lý trong thời gian chờ bố trí tái định cư thực tế (kể cả hộ bị cưỡng chế thu hồi đất).

- Hộ đang được hỗ trợ tiền thuê nhà trong thời gian chờ bố trí tái định cư thực tế.

- Hộ đang được giao đất ở hoặc nhà ở chung cư thực tế (chỉ tính đối với lô đất, nhà và chung cư đầu tiên hoặc duy nhất trong tiêu chuẩn bố trí tái định cư) từ ngày 5-11-2021 đến ngày 31-1-2022 (kể cả hộ được hỗ trợ tiền thuê nhà một lần).

Không hỗ trợ đối với các trường hợp sau: 

- Hộ đang ở tạm tại nhà ở khu chung cư hoặc nhà tạm do Nhà nước quản lý trong thời gian chờ bố trí tái định cư thực tế đã được bố trí tái định cư thực tế từ ngày 5-11-2021 về trước nhưng chưa bàn giao lại nhà chung cư hoặc nhà tạm.

- Hộ đang được hỗ trợ tiền thuê nhà trong thời gian chờ bố trí tái định cư thực tế đã được thông báo mời nhận đất ở hoặc nhà ở chung cư thực tế trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng đã quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo nhưng không liên hệ đến cơ quan chức năng để giải quyết.

UBND thành phố yêu cầu tạm dừng bàn giao mặt bằng đối với các hộ có nhà đang ở thực sự và thực hiện tổ chức cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 17-1-2022 (nhằm ngày 15-12 Âm lịch 2021) đến ngày 15-2-2022 (nhằm ngày 15-1 Âm lịch 2022). Đối với các dự án đặc thù, UBND thành phố giao Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đề xuất cụ thể tiến độ bàn giao mặt bằng, báo cáo UBND thành phố xem xét.

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường quận huyện có trách nhiệm lập danh sách hỗ trợ theo đúng đối tượng quy định tại Quyết định này và trực tiếp chi trả từ nguồn kinh phí bồi thường hỗ trợ của dự án liên quan theo quy định.

Đối với hộ giải tỏa thuộc đối tượng hỗ trợ theo Quyết định này đang ở tại các khu chung cư do Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng quản lý, UBND thành phố giao Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng xác nhận thông tin gửi Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường quận huyện liên quan thực hiện chi trả.

Sau khi thực hiện chi hỗ trợ xong, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường quận huyện lập danh sách cụ thể, báo cáo Phòng Tài nguyên và Môi trường quận huyện thẩm tra, trình UBND quận, huyện phê duyệt để làm cơ sở quyết toán theo quy định; đơn vị nào chi không đúng đối tượng chịu trách nhiệm tự thanh toán.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT