Phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô đất 07 B1-10 Khu tái định cư Đầu tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà
Đăng ngày 28-12-2021 19:43, Lượt xem: 17

Một số thông tin chính về khu đất:

Vị trí: Mặt tiền đường Ngô Cao Lãng

Diện tích: 100,0m2

Khu đất đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng, đã hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật.

Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

Tập tin đính kèm:

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác