Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tại Văn phòng UBND thành phố năm 2019
Đăng ngày 23-02-2019 20:44

Văn phòng UBND thành phố ban hành kế hoạch số 480/KH-VP ngày 22 tháng 02 năm 2019 về tuyên truyền cải cách hành chính tại Văn phòng UBND thành phố năm 2019.

  

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT