Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020
Đăng ngày 30-10-2020 09:23

Thực hiện Kế hoạch số 6819/KH-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố đã ban hành Kê hoạch số 3502/KH-VP ngày 29 tháng 10 năm 2020

  

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT