Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 08/2021
Đăng ngày 01-09-2021 13:09

BÁO CÁO MỘT CỬA
Từ ngày 01/8/2021 đến ngày 31/8/2021

STT Nơi gửi Số văn bản Ngày nhận Ngày trả Trích yếu Trạng thái Tình trạng
1 Sở Nội vụ 2605/TTr-SNV 30/08/2021 15:29:00 07/09/2021 Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho Khối thi đua các trường cao đẳng Công lập Đã ban hành Sớm
2 Sở Tài chính 275/BC-STC 26/08/2021 15:35:00 10/09/2021 Về kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành
Dự án: Đường nối Khu Công nghiệp đóng tàu
đi Khu Công nghiệp dịch vụ thủy sản
Hạng mục: Cầu Mân Quang (Chi phí quản lý dự án,
chi phí tư vấn và chi phí khác)
Đã ban hành Sớm
3 Sở Tài chính 290/BC-STC 25/08/2021 11:09:00 02/09/2021 Thẩm định giá trị mua sắm, thuê hàng hoá, dịch vụ (trừ hoá chất, vật tư y tế) thuộc thẩm quyền quyết định Chủ tịch UBND thành phố Giá trị trên 02 tỷ đồng trở lên đến 10 tỷ đồng cho Sở Công Thương Đà Nẵng Đã ban hành Sớm
4 Sở Tài chính 291/BC-STC 25/08/2021 11:09:00 02/09/2021 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm thường xuyên tài sản, hàng hoá, dịch vụ (trừ hoá chất, vật tư y tế) - Trên 02 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng; xe ô tô, tàu, ca nô, xuống máy (không phân biệt cấp ngân sách) cho Sở Công Thương Đà Nẵng Đã ban hành Sớm
5 Sở Tài chính 289/BC-STC 25/08/2021 11:07:00 02/09/2021 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp suất ăn cho bv dã chiến thuộc BVĐN Đã ban hành Sớm
6 Sở Nội vụ 2569/TTr-SNV 24/08/2021 17:38:00 02/09/2021 Về việc đề nghị khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng - 00145/2021/GBN-TĐKT Đã ban hành Sớm
7 Sở Tài chính 286/BC-STC 20/08/2021 16:31:00 30/08/2021 Thẩm định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp thực phẩm dinh dưỡng và dây truyền phẩm tại Bệnh viện Đà Nẵng năm 2021
PHU LUC.signed.signed.pdf, 286.signed.signed.signed.pdf
Đã ban hành Sớm
8 Sở Nội vụ 2551/TTr-SNV 20/08/2021 09:58:00 30/08/2021 Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng Đã ban hành Sớm
9 Sở Tài chính 283/BC-STC 19/08/2021 11:33:00 27/08/2021 Thẩm định quyết định phê duyệt Cung ứng suất ăn cho nhân viên y tế và bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến thuộc BVĐN Đã ban hành Sớm
10 Sở Nội vụ 2526/TTr-SNV 19/08/2021 09:12:00 03/09/2021 Cử đi đào tạo sau đại học (thẩm quyền giải quyết của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố) cho Trần  Thư Đã ban hành Sớm
11 Sở Nội vụ 2509/TTr-SNV 17/08/2021 15:58:00 25/08/2021 Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho tập thể, cá nhân thuộc ngành GD&ĐT quận LC Đã ban hành Sớm
12 Sở Nội vụ 2470/TTr-SNV 17/08/2021 15:55:00 25/08/2021 Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho tập thể, cá nhân thuộc ngành GD&ĐT quận NHS Đã ban hành Sớm
13 Sở Nội vụ 2514/TTr-SNV 17/08/2021 15:51:00 25/08/2021 Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng Đã ban hành Sớm
14 Sở Nội vụ 2471/TTr-SNV 16/08/2021 07:07:00 24/08/2021 Về việc đề nghị khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được cho tập thể, cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang Đã ban hành Sớm
15 Sở Nội vụ 2452/TTr-SNV 16/08/2021 07:06:00 24/08/2021 Về việc đề nghị khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được cho tập thể, cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hải Châu Đã ban hành Sớm
16 Sở Nội vụ 2492/TTr-SNV 16/08/2021 07:03:00 24/08/2021 Nâng bậc lương thường xuyên cho Ông Lê Minh Tường PGĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư - Đã ban hành Sớm
17 Sở Xây dựng 6253/SXD-QLHDXD 13/08/2021 16:00:00 25/08/2021 QLHDXD - V/v thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Trường mầm non Tiên Sa ) ) - UBND cho UBND Q. Hải Châu Đã ban hành Sớm
18 Sở Xây dựng 6254/SXD-QLHDXD 13/08/2021 16:00:00 25/08/2021 V/v thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Trường Mầm non Bình Minh - Đã ban hành Sớm
19 Sở Tài chính 267/BC-STC 13/08/2021 15:56:00 30/08/2021 Báo cáo thẩm tra quyết toán công trình: Đê, kè biển Liên Chiểu - Kim Liên (đoạn từ Cầu Trắng đến cảng nhà máy xi măng Hải Vân) Đã ban hành Sớm
20 Sở Xây dựng 6225/SXD-QLHDXD 13/08/2021 08:15:00 25/08/2021 Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh quy định tại Điểm b Khoản 2, Điểm b Khoản 3, Điểm b Khoản 5 Điều 10 của Nghị định 59 được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Nghị định 42 Khoản 4 Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP Khoản 4 Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP) ) - UBND cho UBND H. Hòa Vang Đã ban hành Sớm
21 Sở Xây dựng 6226/SXD-QLHDXD 13/08/2021 08:11:00 25/08/2021 Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh quy định tại Điểm b Khoản 2, Điểm b Khoản 3, Điểm b Khoản 5 Điều 10 của Nghị định 59 được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Nghị định 42 Khoản 4 Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP Khoản 4 Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP) ) - UBND cho UBND huyện Hòa Vang Đã ban hành Sớm
22 Sở Kế hoạch và Đầu tư 370/BCTĐ-SKHĐT 12/08/2021 08:22:00 20/08/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án Kè khẩn cấp chống sạt lở sông Quá Giáng - 00582/2021/GBN-XDCB
370-BCTD.signed.PDF, KHDT Kè chống sạt lở
Đã ban hành Sớm
23 Sở Kế hoạch và Đầu tư 2440/SKHĐT-KTĐN 10/08/2021 16:05:00 18/08/2021 Thẩm định các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài viện trợ lẻ và tiền lãi Ngân hàng từ ngày 1/ 11/2020 đến 30/60/2021 - 00038/2021/GBN-TCPC Đã ban hành Sớm
24 Sở Tài chính 258/BC-STC 10/08/2021 08:17:00 25/08/2021 Báo cáo thẩm tra quyết toán dự án: HTKT Khu E2 mở rộng-KDC Nam cầu Cẩm Lệ (GĐ 1-PK2); Hạng mục Điện chiếu sáng Đã ban hành Sớm
25 Sở Tài chính 257/BC-STC 10/08/2021 08:16:00 25/08/2021 Báo cáo thẩm tra quyết toán dự án: HTKT Khu E2 mở rộng KDC Nam cầu Cẩm Lệ GĐ 1-PK 1 HM Điện chiếu sáng Đã ban hành Sớm
26 Sở Tài chính 68/TTr-STC 09/08/2021 15:04:00 17/08/2021 Thanh lý tài sản công cho trường mầm non Măng Non cơ sở 2 phường Hòa Hiệp 2 quận Liên Chiểu Đã ban hành Sớm
27 Sở Tài chính 2975/STC-GCS 09/08/2021 11:11:00 17/08/2021 Thanh lý xe ôtô chuyên dùng của Ban Nghĩa trang Đã ban hành Sớm
28 Sở Xây dựng 5663/SXD-QLHDXD 09/08/2021 09:19:00 19/08/2021 - V/v thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Xây mới khối lớp học, phòng chức năng trường Tiểu học Hòa Khương 1 thôn Hương Lam Đã ban hành Sớm
29 Sở Tài nguyên và Môi trường 508/TTr-STNMT 09/08/2021 09:17:00 24/08/2021 Về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Khách sạn Bellatoria Hotel Đà Nẵng” Đã ban hành Sớm
30 Sở Tài chính 256/BC-STC 06/08/2021 10:38:00 16/08/2021 DT mua sắm Thuê DV vệ sinh, làm sạch cho Tòa nhà Trung tâm HC TPĐN và Bãi xe ngầm phía Nam trong 24 tháng theo đề nghị của Văn phòng UBND TP Đã ban hành Sớm
31 Sở Nội vụ 2417/TTr-SNV 06/08/2021 08:39:00 16/08/2021 - Về việc đề nghị khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được của Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng Đã ban hành Sớm
32 Sở Tài chính 252/BC-STC 05/08/2021 08:50:00 20/08/2021 Báo cáo thẩm tra quyết toán công trình: HTKT Khu E2 mở rộng - KDC Nam cầu Cẩm Lệ (GĐ 1-PK3) Hạng mục Điện chiếu sáng Đã ban hành Sớm
33 Sở Tài chính 253/BC-STC 05/08/2021 08:49:00 20/08/2021 Báo cáo thẩm tra quyết toán công trình: HTKT KDC phía Nam đường Bùi Tá Hán; San nền, giao thông, thoát nước, cấp nước, cây xanh,. Đã ban hành Sớm
34 Sở Tài chính 251/BC-STC 05/08/2021 08:47:00 20/08/2021 Báo cáo thẩm tra quyết toán công trình: HTKT khu số 2 và số 7 - Trung tâm đô thị mới Tây Bắc; gói thầu: HTKT khu số 2, giao thông, thoát nước, san nền, điện chiếu sáng Đã ban hành Sớm
35 Sở Tài chính 247/BC-STC 04/08/2021 14:13:00 19/08/2021 Báo cáo thẩm tra quyết toán công trình: Ký túc xá tập trung phục vụ cho học sinh, sinh viên các Trường ĐH, CĐ, TCCN và dạy nghề trên địa bàn TP ĐN thuê; HM: Di dời cáp quang mạng đô thị thành phố (Mạng MAN Đã ban hành Sớm
36 Sở Kế hoạch và Đầu tư 359/BCTĐ-SKHĐT 03/08/2021 08:08:00 11/08/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường MN Tường Vy (cơ sở 1) - 0 Đã ban hành Sớm
37 Sở Tài chính 245/BC-STC 03/08/2021 08:07:00 18/08/2021 - Báo cáo thẩm tra quyết toán công trình: Dự án Khu Công nghệ cao ĐN; Hệ thống điện chiếu sáng đường số 01 nối dài phía Na Đã ban hành Sớm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT