Đây là phát biểu chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Quảng tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy vào sáng 28-9. Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đồng chủ trì Hội nghị.

Đây là phát biểu chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Quảng tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy vào sáng 28-9. Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đồng chủ trì Hội nghị.

Văn bản chỉ đạo điều hành