Chiều 28-5, Cục Thuế tổ chức Hội nghị vinh danh tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách thuế năm 2023. Đến dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh.

Văn bản chỉ đạo điều hành