Không nhất thiết quá phụ thuộc vào chuẩn xây dựng nông thôn mới của cả nước, thành phố Đà Nẵng cần có cách tiếp cận mới về phát triển nông thôn Hòa Vang cho phù hợp tổng thể phát triển chung của thành phố. Đây là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa tại buổi gặp mặt Hội viên nông dân tiêu biểu vào ngày 18-10.

Không nhất thiết quá phụ thuộc vào chuẩn xây dựng nông thôn mới của cả nước, thành phố Đà Nẵng cần có cách tiếp cận mới về phát triển nông thôn Hòa Vang cho phù hợp tổng thể phát triển chung của thành phố. Đây là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa tại buổi gặp mặt Hội viên nông dân tiêu biểu vào ngày 18-10.

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử