Sáng 27-9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh kiểm tra công tác ứng phó bão số 4 (NORU) tại huyện Hoà Vang.

Văn bản chỉ đạo điều hành