Hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ phòng, chống COVID-19, trong ngày 13-8 đã có rất nhiều doanh nghiệp trên địa bàn và trong cả nước đã liên tục hỗ trợ tại điểm tiếp nhận UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng. Tại buổi tiếp nhận, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Đặng Thị Kim Liên đã trân trọng cảm ơn sự chung tay góp sức của các cá nhân, doanh nghiệp để thành phố sớm vượt qua đại dịch.

Hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ phòng, chống COVID-19, trong ngày 13-8 đã có rất nhiều doanh nghiệp trên địa bàn và trong cả nước đã liên tục hỗ trợ tại điểm tiếp nhận UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng. Tại buổi tiếp nhận, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Đặng Thị Kim Liên đã trân trọng cảm ơn sự chung tay góp sức của các cá nhân, doanh nghiệp để thành phố sớm vượt qua đại dịch.

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử