Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, từ 12h ngày 7-5, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống trên địa bàn Đà Nẵng đã dừng kinh doanh trực tiếp, chuyển qua hình thức bán trực tuyến hoặc mang về nhằm chung tay cùng thành phố phòng, chống dịch COVID-19.

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử