Hòa chung không khí tưng bừng ngày hội tòng quân của tuổi trẻ cả nước, sáng 20-2, 1.145 thanh niên ưu tú của thành phố Đà Nẵng hăng hái lên đường nhập ngũ, tiếp bước truyền thống quê hương anh hùng, đáp lại sự kỳ vọng, tin tưởng của gia đình, người thân, quê hương, đất nước.

Hòa chung không khí tưng bừng ngày hội tòng quân của tuổi trẻ cả nước, sáng 20-2, 1.145 thanh niên ưu tú của thành phố Đà Nẵng hăng hái lên đường nhập ngũ, tiếp bước truyền thống quê hương anh hùng, đáp lại sự kỳ vọng, tin tưởng của gia đình, người thân, quê hương, đất nước.

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử