Chiều 27-10, tại cuộc họp Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố về ứng phó bão số 9 (bão Molave), Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, người dân ở tất cả những khu vực có nguy cơ cao phải được di dời đến nơi tránh trú an toàn, đồng thời phải lưu ý công tác đảm bảo an toàn, điều kiện cơ bản về thức ăn, nước uống, vật dụng tối thiểu tại nơi tránh trú, dự phòng mọi tình huống có thể xảy ra.

Yêu cầu các đơn vị, ngành chức năng rà soát lại tất cả các phương án cứu nạn, cứu hộ trước trong và sau bão, chuẩn bị lực lượng cơ động, sẵn sàng tiếp cận mục tiêu ứng cứu trong mọi tình huống, trên tinh thần nhanh nhất, tốt nhất. Đây là chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ tại buổi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 9 (bão Molave).

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử