Chiều 18-12, kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 được tiếp tục với phần phát biểu tiếp thu, giải trình một số nội dung của Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ.

Sáng ngày 18-12, kỳ họp HĐND thành phố bước vào phiên thảo luận và chất vấn tại Hội trường. Các vấn đề về phát triển văn hóa - xã hội, du lịch, phát triển công nghiệp, du lịch, sản xuất nông nghiệp cao là những vấn đề được các đại biểu nêu lên trong phiên họp này.

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử