Sáng ngày 6-7, Hội đồng nhân dân thành phố đã tiến hành kỳ họp thứ 15 . Đây là kỳ họp giữa năm nhằm đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ KT-XH, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, thảo luận và quyết định những nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020, đặc biệt là các giải pháp khắc phục khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19, khôi phục sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu năm 2020

Tại kỳ họp thứ 15 của HĐND thành phố, Thay mặt Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Chủ tịch UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên đã có bài phát biểu xây dựng chính quyền, phản ảnh những ý kiến nguyện vọng của cử tri thành phố gửi đến HĐND thành phố. 

Cổng Thông tin điện tử xin trân trọng đăng tải toàn văn bài phát biểu này 

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử