Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh tại buổi họp trực tuyến giữa Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố với các quận, huyện vào chiều 6-5.

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử