Chiều 19-12, kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 bước vào phiên làm việc cuối cùng của kỳ họp.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ sẽ có bài phát biểu tiếp thu, giải trình một số nội dung. Tiếp theo đó, HĐND thành phố thảo luận và thông qua các nội dung UBND thành phố trình HĐND thành phố và phát biểu bế mạc kỳ họp của Chủ tịch HĐND thành phố.

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử