Trưa 30-5, Công ty TNHH Synopsys Việt Nam tổ chức khai trương văn phòng mới tại Đà Nẵng. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đến dự.

Văn bản chỉ đạo điều hành