Ngày 30-7, Thành ủy Đà Nẵng ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU về tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, với một trong những biện pháp sẽ được triển khai là cấm, hạn chế người, phương tiện đi lại và một số hoạt động trong thời gian nhất định, bắt đầu thực hiện từ 18 giờ 00 ngày 31-7-2021.

 

»

  Thông báo từ UBND các phường Thạc Gián, Tân Chính, An Khê, Tam Thuận, UBND xã Hòa Liên về tìm người từng đến địa điểm liên quan đến ca bệnh Covid-19 (Xem chi tiết)

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN COVID-19
TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trung tâm y tế

Số điện thoại

   1. Hải Châu

0398.101.143

   2. Thanh Khê

0398.122.143

   3. Sơn Trà

0398.149.143

   4. Liên Chiểu

0398.423.143

   5. Ngũ Hành Sơn

0398.630.143

   6. Cẩm Lệ

0398.637.143

   7. Hòa Vang

0398.742.143

   8. CDC Đà Nẵng

0905.10.88.44


Cơ sở dữ liệu thông tin dịch tễ bệnh nhân COVID-19 Bản đồ GIS thông tin dịch tễ COVID-19 Biểu đồ số liệu tình hình dịch bệnh COVID-19
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử