Chiều ngày 1-12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương làm việc với Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng về tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng và cho ý kiến chỉ đạo xử lý đối với các đề xuất, kiến nghị của thành phố.

Quá trình đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ với quy mô lớn, hệ thống đô thị quốc gia phát triển nhanh, các đô thị ngày càng được mở rộng, đóng vai trò là trung tâm phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở các cấp độ khác nhau. Quá trình này diễn ra đồng thời với quá trình chuyển đổi nền kinh tế, thể chế kinh tế - chính trị và hiện đại hóa về nhiều mặt dẫn đến sự điều chỉnh không theo kịp yêu cầu thực tiễn, nhất là trong bối cảnh phát triển nhanh, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn đô thị cũng như đặt ra yêu cầu cần phải xây dựng mô hình tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị (CQĐT). Điều này đòi hỏi cần có tổ chức bộ máy chính quyền địa phương với năng lực điều hành hiệu quả CQĐT, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân ở đô thị.

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN COVID-19
TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trung tâm y tế

Số điện thoại

   1. Hải Châu

0398.101.143

   2. Thanh Khê

0398.122.143

   3. Sơn Trà

0398.149.143

   4. Liên Chiểu

0398.423.143

   5. Ngũ Hành Sơn

0398.630.143

   6. Cẩm Lệ

0398.637.143

   7. Hòa Vang

0398.742.143

   8. CDC Đà Nẵng

0905.10.88.44

 

Cơ sở dữ liệu thông tin dịch tễ bệnh nhân COVID-19 Bản đồ GIS thông tin dịch tễ COVID-19 Biểu đồ số liệu tình hình dịch bệnh COVID-19

 

Văn bản chỉ đạo điều hành

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử