Đảm bảo vệ sinh môi trường và trật tự đô thị phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017

Chủ tịch UBND các quận, huyện và thủ trưởng các đơn vị liên quan phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về việc đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn quản lý trước, trong và sau thời gian diễn ra Tuần lễ cấp cao (TLCC) APEC 2017 sẽ diễn ra tại Đà Nẵng ...

Liên kết website