Tổng kiểm tra, rà soát chất lượng thi công vỉa hè các tuyến đường phục vụ APEC

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ vừa có văn bản giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở GTVT và các đơn vị có liên quan tổng kiểm tra, rà soát chất lượng thi công các hạng mục của công trình “Cải tạo, chỉnh trang một số tuyến đường phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017”.