Chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND thành phố tuẩn 38

Trong tuần 38 (từ 18/9 - 22/9/2017),  lãnh đạo UBND thành phố đã ban hành nhiều ý kiến chỉ đạo cụ thể trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội của thành phố. Nổi bật như kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn trên địa bàn thành phố; Quy định hướng dẫn tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Giá đất ở tái định cư tại Khu dân cư Phước Tường; Đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình Trường tiểu học Thái Thị Bôi; Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách giảm nghèo..... 

Liên kết website