Chính sách mới về lao động có hiệu lực từ tháng 3/2018

Quy định mới về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Quy định dùng thẻ tín dụng; 5 tiêu chí đánh giá giảng viên đào tạo cán bộ, công chức; Chỉ cấp 1 Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho mỗi lần khám bệnh; Nhiệm kỳ Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố có thể là 5 năm... là những chính sách mới về lao động có hiệu lực từ tháng 3/2018.