Chính sách nổi bật về tài chính, doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 7/2017.

Hướng dẫn về tỷ lệ hoa hồng đại lý bảo hiểm; Khung giá tính thuế tài nguyên đối với hải sản tự nhiên; Quy định mới về thù lao dịch vụ đấu giá tài sản; Quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra; Trường hợp phải thẩm định giá khởi điểm của khoản ...

Liên kết website