Chương trình học bổng của Chính phủ Ireland niên học 2018-2019

Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Đà Nẵng vừa có thông báo về Chương trình học bổng của Chính phủ Ireland, thuộc chương trình Chia sẻ Kinh nghiệm Phát triển Ireland – Việt Nam (IDEAS), dành cho các công dân Việt Nam theo học các chương trình Thạc sỹ tại Ireland cho niên học 2018-2019.

10 luật chính thức có hiệu lực tháng 1/2018

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; Bộ Luật Tố tụng hình sự; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự;  Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; Luật Quản lý ngoại thương;  Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Du lịch là 10 luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2018.