Văn bản chỉ đạo điều hành


# Số ký hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Loại văn bản
21 599/QĐ-UBND V/v giao đất bổ sung cho Lữ đoàn 83/Quân chủng Hải quân để thực hiện dự án Khu nhà công vụ tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà 26/03/2024 Quyết định
22 555/QĐ-UBND V/v quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức đối với Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trực thuộc sở Tài nguyên và Môi trường 20/03/2024 Quyết định
23 02/CT-UBND Chỉ thị về tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 22/03/2024 Chỉ thị
24 1459/UBND-SNN V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng 22/03/2024 Công văn
25 71/KH-UBND Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng 19/03/2024 Kế hoạch
26 09/2024/QĐ-UBND Bãi bỏ 1 phần Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn TP Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định 19/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND TP 18/03/2024 Quyết định
27 542/QĐ-UBND V/v gia hạn thời gian thuê đất đối với khu đất tại số 64 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam – Công ty TNHH 18/03/2024 Quyết định
28 10/2024/QĐ-UBND Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Biển đảo và Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng 18/03/2024 Quyết định
29 529/QĐ-UBND V/v thu hồi khu đất thuê ký hiệu A1-12 thuộc khu C – Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ, phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ của Công ty Cổ phần Y khoa Bác sỹ Gia đình 18/03/2024 Quyết định
30 499/QĐ-UBND V/v điều chỉnh tên đơn vị thuê đất tại Quyết định số 4959/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 của UBND thành phố về việc thu hồi, cho Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng thuê đất để xây dựng Trạm bơm tăng áp cấp nước tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà 14/03/2024 Quyết định