Chiều 25-9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống thiên tai về công tác ứng phó bão Noru. Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Cao Thị Huyền Trân, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn.

Chiều 25-9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống thiên tai về công tác ứng phó bão Noru. Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Cao Thị Huyền Trân, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn.

Văn bản chỉ đạo điều hành