Giữa tình hình dịch bệnh bùng phát trở lại tại Đà Nẵng, nhiều bạn sinh viên xa quê quyết định ở lại Đà Nẵng, tiếp sức, chia sẻ với lực lượng ở tuyến đầu, chung tay cùng thành phố trong công tác phòng, chống dịch.

Giữa tình hình dịch bệnh bùng phát trở lại tại Đà Nẵng, nhiều bạn sinh viên xa quê quyết định ở lại Đà Nẵng, tiếp sức, chia sẻ với lực lượng ở tuyến đầu, chung tay cùng thành phố trong công tác phòng, chống dịch.

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử