Chiều 17-7, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố tổ chức Hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa VIII, nhiệm kỳ 2015-2020 (mở rộng) nhằm tiến hành tổng kết toàn diện kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trong nhiệm kỳ ở Đảng bộ Khối. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Chiều 17-7, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố tổ chức Hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa VIII, nhiệm kỳ 2015-2020 (mở rộng) nhằm tiến hành tổng kết toàn diện kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trong nhiệm kỳ ở Đảng bộ Khối. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử