Sáng 5-7, Ban chấp hành Mạng lưới Mạng lưới các chính quyền địa phương của PEMSEA về phát triển bền vững vùng bờ (PNLG) tổ chức cuộc họp lần thứ 13, bằng hình thức trực tuyến, nhằm thảo luận những vấn đề chính về việc tổ chức Diễn đàn PNLG 2022, việc kết nạp các thành viên mới của Mạng lưới PNLG và Kế hoạch hành động của Mạng lưới PNLG giai đoạn 2022-2030. Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng.

Văn bản chỉ đạo điều hành