Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Trung tâm Công nghệ sinh học
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố về việc đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng dự án xây dựng Trung tâm Công nghệ sinh học, ngày 1/8, UBND thành phố vừa có văn bản yêu cầu UBND quận Cẩm Lệ phối hợp với Ban Giải toả đền bù các dự án Đầu tư – Xây dựng số 1 và các đơn vị liên quan kiểm tra rà soát và xử lý theo quy định.

Các tồn tại vướng mắc ngoài thẩm quyền giải quyết phải báo cáo đề xuất UBND thành phố trước ngày 05/8/2012 để chỉ đạo xử lý, không để kéo dài làm ảnh hưởng chậm trễ tiến độ thực hiện dự án.

UBND thành phố cũng yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND quận Cẩm Lệ, Ban Giải tỏa đền bù các dự án ĐT - XD số 1 và các đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện.

HÀ HUYỀN
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT