Dự án nhà ở công nhân và người có thu nhập thấp sẽ được vay vốn ưu đãi từ BIDV
UBND thành phố đã có công văn đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng và Phát triển nhà Vicoland, Liên danh Công ty Cổ phần Đức Mạnh và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579, Công ty TNHH Kinh doanh Đầu tư xây dựng Phú Mỹ liên hệ với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) để được vay vốn ưu đãi đối với dự án nhà ở công nhân và người có thu nhập thấp theo quy định.


Đối với các dự án nhà ở thu nhập thấp đang triển khai xây dựng từ nguồn vốn ngân sách, yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì phối hợp Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư liên hệ Bộ Xây dựng và BIDV để khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục xúc tiến việc vay vốn ưu đãi; giao Sở Tài chính là đại diện đứng ra vay vốn BIDV, trình văn bản dự thảo để UBND thành phố gửi Hội sở chính của BIDV đăng ký danh mục vay vốn cho các dự án này.

THÙY LINH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT