Thực hiện Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025
Đăng ngày 14-10-2019 04:15

Ngày 11-10, UBND thành phố ban hành văn bản số 4601/QĐ-UBND về việc thực hiện Đề án Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025, nhằm mục tiêu phát triển hệ thống mạng lưới trường, lớp mầm non, đầu tư bổ sung các trang thiết bị hiện đại, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, chuẩn bị tốt cho trẻ em vào học lớp một.

Cụ thể, giai đoạn 2019- 2020, tiếp tục mở rộng quy mô, mạng lưới trường, lớp, đáp ứng đủ năng lực huy động trẻ em đến trường nhất là trẻ dưới 18 tháng tuổi, phát triển các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) ngoài công lập bền vững ổn định theo hướng hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Phấn đấu đến năm 2020, ít nhất 30% trẻ nhà trẻ được đến trường mầm non công lập và 40% trẻ nhà trẻ được đến trường mầm non tư thục, 97% trẻ em độ tuổi mẫu giáo, trong đó 100% trẻ mẫu giáo 5 tuổi được đến trường; tỷ lệ huy động trẻ em trong các cơ sở GDMN ngoài công lập từ 50% trở lên; ít nhất 99% nhóm, lớp mầm non được tổ chức bán trú; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm trung bình 0,3%/năm, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm trung bình 0,2%/năm, tỷ lệ trẻ em thừa cân - béo phì được khống chế. Phấn đấu đến năm 2020, có ít nhất 70% giáo viên đạt trình độ từ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên, 80% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ khá trở lên; có ít nhất 42% trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; có 100% trường mầm non hoàn thành tự đánh giá, trong đó có ít nhất 45% số trường mầm non được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục.

Giai đoạn 2021 - 2025, huy động được ít nhất 40% trẻ nhà trẻ được đến trường mầm non công lập và 45% trẻ nhà trẻ được đến trường mầm non tư thục, 99% trẻ em độ tuổi mẫu, trong đó 100% trẻ mẫu giáo 5 tuổi được đến trường. Tỷ lệ huy động trẻ em trong các cơ sở GDMN ngoài công lập từ 60% trở lên. Phấn đấu đến năm 2025, có 100% nhóm, lớp mầm non được tổ chức bán trú; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm trung bình 0,3%/năm, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm trung bình 0,2%/năm, tỷ lệ trẻ em thừa cân - béo phì được khống chế. Phấn đấu đến năm 2025, đủ số lượng GVMN theo quy định, 90% GVMN đạt trình độ đào tạo từ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên, 85% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ khá trở lên. Đồng thời, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 95%, có ít nhất 50% trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; có ít nhất 60% số trường mầm non được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục.

Dự kiến tổng kinh phí đầu tư thiết bị, đồ dùng, đồ chơi hiện đại cho 70 trường mầm non công lập với kinh phí là 68.871 triệu đồng; kinh phí xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia cho 56 trường mầm non công lập với kinh phí là 75.100 triệu đồng.

UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan hướng dẫn, xây dựng chương trình cụ thể, chi tiết, chỉ đạo các phòng GDĐT các quận, huyện triển khai thực hiện kế hoạch. Phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện và hướng dẫn các quy định về định mức biên chế và các chế độ chính sách đối với giáo viên cho các cơ sở GDMN thuộc các loại hình đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thành phố giao.

Sở Y tế phối hợp với Sở GDĐT thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng và cung cấp dịch vụ chăm sóc, giáo dục trẻ tại gia đình. Chủ trì xây dựng kế hoạch và thực hiện các chương trình tiêm chủng, phòng bệnh cho trẻ em. Phối hợp với Sở GDĐT xây dựng và hoàn thiện các chương trình dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ, dinh dưỡng cho trẻ em trong các cơ sở GDMN; tập huấn, đào tạo cho nhân viên y tế trường học; phối hợp triển khai Đề án Sữa học đường giai đoạn 2018-2020 và tiếp nối lộ trình 2025.

UBND các quận, huyện xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm phát triển GDMN trên địa bàn, chủ động và tích cực huy động các nguồn lực khác để tăng cường đầu tư CSVC-KT. Tiến hành khảo sát hiện trạng cơ sở vật chất của các trường mầm non công lập trên địa bàn để có cơ sở đầu tư cải tạo, nâng cấp cơi nới và mở rộng diện tích nhóm, lớp đảm bảo lộ trình thực hiện Kế hoạch. Chủ đầu tư thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và xây dựng cơ bản hạng mục đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia cho các trường mầm non công lập. Chỉ đạo xây dựng quy hoạch mạng lưới cơ sở GDMN trên các địa bàn; kế hoạch đào tạo giáo viên, huy động trẻ mầm non đến trường cho từng giai đoạn, phù hợp với kinh tế - xã hội của địa phương. Tăng cường đầu tư thực hiện xây dựng cơ sở GDMN trên các địa bàn; đầu tư trang thiết bị, đồ chơi phục vụ có hiệu quả chương trình GDMN cấp quốc gia; thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với GVMN theo quy định. Tăng cường trách nhiệm trong quản lý nhà nước về GDMN ngoài công lập, hạn chế việc phát triển nhóm, lớp tối đa 7 trẻ, đầu tư xây dựng phát triển trường mầm non theo hướng kiên cố và hiện đại hóa.

UBND các quận, huyện chỉ đạo các cơ sở GDMN thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phối hợp giữa gia đình - nhà trường - cộng đồng, nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non, tiếp cận với GDMN trong khu vực và quốc tế. Tăng cường công tác xã hội hóa GDMN, huy động mọi nguồn lực của các tổ chức, cá nhân nhằm phát triển sự nghiệp GDMN. Tăng tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ dưới 18 tháng tuổi ra lớp tại các trường mầm non trên địa bàn.

CÔNG TÂM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT