Sơ kết Đề án 1709: Tỷ lệ phân loại văn bản đến trung bình đạt 63%
Đăng ngày 28-11-2019 21:44

Chiều 28-11, Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo sơ kết tình hình triển khai Đề án kiểm soát thủ tục hành chính ngoài thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (Đề án 1709).

Đề án kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) ngoài TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được UBND thành phố ban hành ngày 30-3-2017 theo Quyết định số 1709/QĐ-UBND.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, đến nay, đã có 19/21 đơn vị triển khai xây dựng danh mục TTHC ngoài một cửa trên Hệ thống Quản lý văn bản điều hành (QLVBĐH).

Theo số liệu thống kê, từ tháng 11-2018 đến 11-2019, tỷ lệ phân loại văn bản đến trung bình đạt 63%. Trong đó, có những đơn vị có tỷ lệ phân loại cao trên 80% như Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bên cạnh đó, có một số sở, ngành có tỷ lệ phân loại thấp: Sở Tư pháp (28%), Sở Khoa học và Công nghệ (38%). Về phương pháp phân loại, số văn bản đến cần xử lý là 80.843, chiếm tỷ lệ 28%. Như vậy, trung bình cứ 03 văn bản đến thì có 01 văn bản cần xử lý và 02 văn bản để biết, tổng hợp tại các sở, ngành. Đối với kết quả xử lý, tỷ lệ xử lý đúng vào sớm hạn trung bình đạt 60% trong số văn bản đến đã xử lý đúng và sớm hạn được giao, xử lý quá hạn chiếm 40%.


Toàn cảnh Hội thảo sơ kết tình hình triển khai Đề án kiểm soát thủ tục hành chính ngoài thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Việc triển khai Đề án 1709 bước đầu hình thành được cơ chế quản lý, theo dõi các luồng văn bản đến cần xử lý với thời hạn xử lý được giao cụ thể, trực quan trên hệ thống phần mềm. Đồng thời, đây là lần đầu tiên thành phố có được số liệu tổng quan về số lượng văn bản đến cần xử lý, tỷ lệ xử lý đúng hạn, sớm hạn, số liệu về tỷ lệ văn bản cần xử lý trên tổng số văn bản đến.

Bên cạnh những hiệu quả, việc triển khai Đề án vẫn còn những hạn chế, khó khăn: cách thức phân loại từng văn bản đến theo Đề án 1709 chưa có sự phù hợp với mô hình quản trị công việc; Hệ thống Quản lý văn bản điều hành đôi khi gặp sự cố, quá tải, ảnh hưởng đến thao tác giao việc, quản lý công việc của công chức; Chưa có quy trình phân loại, giao hạn xử lý khi lãnh đạo phòng trực tiếp xử lý văn bản nên ảnh hưởng đến tỷ lệ phân loại văn bản đến theo danh mục TTHC ngoài một cửa;…

Từ thực trạng trên, Sở Nội vụ đề xuất các phương án cần triển khai trong thời gian đến: Hoàn thiện Phân hệ quản lý TTHC ngoài một cửa trên Hệ thống QLVBĐH; Thực hiện phân loại 100% văn bản đến; Tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng công cụ báo cáo, thống kê, theo dõi; Nâng cấp các tính năng của Hệ thống QLĐHVB để đáp ứng các yêu cầu triển khai của đơn vị;…

THANH THẢO

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT