Học viện Chính trị khu vực III đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Đăng ngày 14-12-2019 12:41

Sáng 14-12, tại Đà Nẵng, Học viện Chính trị khu vực III thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (1949-2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tham dự lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng hơn 500 cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện qua các thời kỳ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng Học viện Chính trị khu vực III (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh)

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Văn Lý, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III khẳng định, Học viện Chính trị khu vực III tiền thân là Trường Đảng Liên khu V thực hiện chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các tỉnh, thành miền Trung Tây Nguyên, đồng thời nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn, góp phần vào công tác nghiên cứu lý luận chung của Đảng và phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện. 

Từ những năm đầu sau giải phóng miền Nam với con số ban đầu chưa đến 100 cán bộ, nhân viên, với 10 người có trình độ Đại học, đến tháng 12-2019, số công chức, viên chức tại Học viện Chính trị Khu vực III là 202, riêng đội ngũ giảng viên là 87 với 54 tiến sĩ, trong đó có 11 PGS, TS đương nhiệm. Hơn 65.000 lượt cán bộ được đào tạo đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao trình độ lý luận chính trị, nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời giúp họ nâng cao lập trường, bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu và con đường xã hội chủ nghĩa. 

Từ những năm 1990 đến nay, Học viện đã thực hiện 450 đề tài khoa học các cấp, trong đó có 13 đề tài cấp nhà nước, 82 đề tài cấp Bộ, 03 đề tài cấp tỉnh và 352 đề tài cấp cơ sở; tổ chức 91 hội thảo cấp Học viện; 39 hội thảo phối hợp với các Bộ, Ban, ngành, địa phương, Viện nghiên cứu, Trường đại học; 209 tọa đàm khoa học; xuất bản hơn 100 đầu sách, kỷ yếu khoa học và đăng tải hơn 2.000 bài báo khoa học.

Đóng góp của Học viện đã được Đảng, Nhà nước, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh qua các thời kỳ ghi nhận, đánh giá bằng những phần thưởng cao quý: 01 Huân chương Hồ Chí Minh, 01 Huân chương Độc lập hạng Nhất, 02 cờ thi đua Chính phủ, 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 04 cờ thi đua cấp Bộ.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, yêu cầu trong thời gian tới, Học viện Chính trị Khu vực III cần tiếp tục tăng cường sự đoàn kết, đồng thuận, tạo sự ổn định và phát triển của tổ chức; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, giữa đào tạo lý luận với bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý, năng lực tư duy với rèn luyện đạo đức lối sống.

Đồng thời, Học viện tiếp tục xác định lấy học viên làm trung tâm, phối hợp với các địa phương, cơ quan trong khu vực tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo những lớp cán bộ mới có nhận thức, tư tưởng chính trị vững vàng. Các khóa học cần được đa dạng hóa nhằm nâng cao năng lực tư duy lý luận, gắn với rèn luyện đạo đức, kết hợp kế thừa và đổi mới phát triển. Học viện tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và đội ngũ quản lý tốt về đạo đức, giỏi về chuyên môn, trách nhiệm cao trong công việc.

Nhân dịp này, Học viện Chính trị khu vực III đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhất và nhận Cờ Thi đua của Chính phủ vì những thành tích, nỗ lực công tác trong thời gian qua. 

CÔNG TÂM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT