Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 50
Đăng ngày 16-12-2019 05:48

Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết thủ tục hành chính; Tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường; Nâng cao công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường biển trên địa bàn thành phố; Xây dựng cơ chế, chính sách để khuyến khích đầu tư các bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn thành phố; Quy định giá đất ở tái định cư của một số dự án trên địa bàn thành phố… là những chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố tuần 50, từ ngày 9-12 đến 13-12.

Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết thủ tục hành chính

UBND thành phố đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện văn hóa công vụ, đặc biệt công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi quan liêu, gây nhũng nhiễu, yêu cầu bổ sung hồ sơ nhiều lần trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính đối với công dân, tổ chức. Đồng thời, rà soát việc bố trí cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, thay thế những cán bộ, công chức gây nhũng nhiễu, tiêu cực.

Giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố khi công chức có hành vi vi phạm trong giải quyết thủ tục hành chính, gây bức xúc cho công dân, tổ chức theo quy định tại Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Chủ tịch UBND thành phố về việc xử lý vi phạm trong quá trình giải quyết hồ sơ, công việc của tổ chức, công dân.

Tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường

UBND thành phố giao Sở Công Thương tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, trong đó yêu cầu các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm triển khai thực hiện các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo báo cáo kết quả kiểm toán năng lượng. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, rà soát việc sử dụng năng lượng trong các ngành sản xuất, hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, tăng cường công tác tuyên truyền về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cộng đồng dân cư, các cơ quan hành chính và các doanh nghiệp vừa và nhỏ;

Giao Sở Xây dựng tăng cường công tác kiếm tra, giám sát việc tuân thủ các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng. Sở Giao thông Vận tải tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng năng lượng mặt trời cho các đèn tín hiệu điều khiển giao thông. Sở Khoa học và công nghệ tham gia góp ý về công nghệ theo hướng sử dụng công nghệ sạch, công nghệ mới thân thiện với môi trường đôi với các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó, UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, lấy ý kiến các sở, ngành liên quan về quy mô công suất, định mức tiêu hao năng lượng, dây chuyền công nghệ và các thiết bị sản xuất công nghiệp đối với các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố. Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục triển khai hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát hoạt động thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản, việc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Nâng cao công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường biển trên địa bàn thành phố

UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị Xây dựng Kịch bản ứng phó sự cố môi trường biển và Bản đồ nhạy cảm đường bờ; tổ chức rà soát, đề xuất điều chỉnh chương trình quan trắc nước biển ven bờ đảm bảo khả năng dự báo chất lượng nước biển để có giải pháp cải thiện môi trường biển.            Đồng thời, tổ chức điều tra, thống kê, phân loại, đánh giá các nguồn thải từ đất liền ra biển, trước mắt thí điểm tại khu vực bán đảo Sơn Trà, dọc đường Hoàng Sa -Võ Nguyên Giáp - Trường Sa và khu vực Âu thuyền Thọ Quang vào năm 2020 và tiếp tục triển khai thực hiện tại các khu vực khác trong các năm tiếp theo.

Xây dựng cơ chế, chính sách để khuyến khích đầu tư các bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn thành phố

UBND thành phố giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành và đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát để hoàn chỉnh báo cáo về Cơ chế chính sách để khuyến khích đầu tư xây dựng các bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn thành phố để UBND thành phố trình HĐND thành phố tại kỳ họp đầu tiên của năm 2020.

UBND thành phố cũng giao Sở Giao thông Vận tải kêu gọi nguồn lực xã hội đầu tư bãi đỗ xe thông minh, nhà đầu tư chỉ được phép khai thác, thu phí đỗ xe và một số dịch vụ phụ trợ (như rửa xe, thay nhớt, sửa chữa nhỏ,...), để hoàn vốn đầu tư ban đầu bao gồm kinh phí đầu tư xây dựng, kinh phí quản lý, vận hành, duy tu bảo dưỡng.

Sau khi xác định phương thức sử dụng đất không tính giá trị đất vào tổng đầu tư dự án, Sở Giao thông vận tải xây dựng tiêu chí chính để lựa chọn nhà đầu tư gồm: công nghệ, môi trường, giá vé, năng lực vận hành, các giải pháp phục vụ bãi đỗ xe… Từ các tiêu chí nhà, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông sẽ lập hồ sơ mời thầu nhà đầu tư tham gia đối với từng bãi đỗ xe cụ thể.

Quy định giá đất ở tái định cư của một số dự án trên địa bàn thành phố

Theo đó, giá đất ở tái định cư đối với đường 7,5m MC(4,0-7,5-4,0)m (đường Mai Văn Ngọc) thuộc Khu tái định cư Hòa Hiệp mở rộng, phường Hoà Hiệp Nam quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng theo mặt bằng tại Quyết định số 41/2013/QĐ- UBND ngày 20/12/2013 của UBND thành phố là 968.000 đồng/m2 (đơn giá hộ chính)

Giá đất ở tái định cư đối với đường bê tông 5,0m (0,0-5,0-0,0)m tại dự án Khu vực Trung tâm hành chính quận Sơn Trà, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng theo mặt bằng tại Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 của UBND thành phố là 3.000.000 đồng/m2 (đơn giá hộ chính, chưa bao gồm hệ số điều chỉnh giá đất).

Giá đất ở tái định cư đối với đường 3,5m MC (1,5-3,5-l,5)m (đường Xuân Thiều 20) khu dân cư Kho Lào, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng theo mặt bằng tại Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ngày 24/12/2011 của UBND thành phố là 628.000 đồng/m2 (đơn giá hộ chính).

Giá đất ở tái định cư đối với đường 3,5m MC (giải phân cách -3,5 - 1,5)m (đường Xuân Thiều 19) khu dân cư Kho Lào, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng theo mặt bằng tại Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ngày 24/12/2011 của UBND thành phố là 628.000 đồng/m2(đơn giá hộ chính).

Thửa đất nằm ở góc ngã ba đường phố được nhân thêm hệ số 1,2; ở góc ngã tư đường phố được nhân thêm hệ số 1,3; nếu thửa đất có 3 mặt tiền đường phố trở lên được nhân thêm hệ số 1,4; nếu thửa đất có 2 mặt tiền (mặt trước và mặt sau) được nhân thêm hệ số 1,1; nếu thửa đất có vị trí tại bo cong (có 2 mặt tiền nhưng không phải ở vị trí ngã ba, ngã tư) được nhân thêm hệ số 1,1.

Đối với các trường hợp bố trí tái định cư theo diện hộ phụ thì nhân thêm hệ số hộ phụ theo quy định.

CỔNG TTĐT TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT