Tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền chính sách pháp luật thuế
Đăng ngày 14-01-2020 04:08

Chiều 13-1, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng tổ chức gặp mặt cộng tác viên năm 2019, nhằm đánh giá công tác phối hợp trong việc tuyên truyền chính sách pháp luật thuế năm 2019 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Triển khai công tác thu ngân sách năm 2019 trong điều kiện kinh tế thành phố tăng trưởng thấp hơn năm 2018, toàn ngành thuế thành phố đã nỗ lực, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ được giao, đạt 100,9% dự toán năm, với tổng thu nội địa 23.694,6 tỷ đồng, bằng 102,2% so với năm 2018. Trong đó, có 9/17 lĩnh vực thu đạt dự toán; một số lĩnh vực thu đạt cao như doanh nghiệp nhà nước Trung ương đạt 122,6%, thu tiền sử dụng đất đạt 111%, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 117,7%, thu khác ngân sách 127,9%, thu cấp quyền khai thác khoáng sản 239,1%, thu cổ tức, lợi nhuận sau thuế 238,9%.

Bên cạnh đó, có 8/17 lĩnh vực thu không đạt dự toán, trong đó, một số lĩnh vực thu tăng so với cùng kỳ nhưng không đạt dự toán như doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 90,4% dự toán và tăng 6,6% so với cùng kỳ; thuế thu nhập các nhân đạt 96,2 dự toán và tăng 26,3% so với cùng kỳ; thuế bảo vệ môi trường đạt 95,2% dự toán và tăng 40,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo thống kê của ngành thuế, năm 2019, có 5.435 đơn vị mới được thành lập (kể cả đơn vị trực thuộc), 2.377 đơn vị chấm dứt kinh doanh, 343 đơn vị tạm ngừng kinh doanh ra hoạt động lại và 102 đơn vị ngừng hoạt động khôi phục lại mã số thuế. Như vậy, đến tháng 12-2019, Đà Nẵng hiện có 29.953 đơn vị đang hoạt động. Tỷ lệ tờ khai thuế đã nộp/tờ khai phải nộp đạt 98,54%, tỷ lệ tờ khai nộp đúng hạn đạt 96,74%. Cục Thuế cũng đã giải quyết hoàn thuế 3.973 hồ sơ với số thuế đã hoàn 728 tỷ đồng.

Trong công tác thanh tra kiểm tra, năm qua, Cục Thuế đã tiến hành kiểm tra 3.282 đơn vị, xử lý truy thu, truy hoàn và phạt 309,3 tỷ đồng; ban hành 295.420 lượt thông báo (chiếm 99,67% số người nợ thuế phải ban hành thông báo), số tiền thu được 5,7 tỷ đồng; ban hành 17.002 quyết định cưỡng chế trích tài khoản tiền gửi người nợ thuế với số tiền 1.863,3 tỷ đồng, 1.634 quyết định cưỡng chế thông báo hoá đơn không còn giá trị sử dụng với số tiền 295 tỷ đồng... Toàn ngành đã thu được 6.230 tỷ đồng tiền nợ thuế.

Trong năm 2020, tổng thu nội địa được giao cho thành phố là 26.835 tỷ đồng, tăng 13,3% so với thực hiện năm 2019; nếu không kể tiền sử dụng đất là 24.335 tỷ đồng. Một số khoản thu năm 2020 giao tăng khá cao như Thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương, tiền thuê đất, mặt nước, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Cụ trưởng Cục thuế thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đình Ân nhận định, đối với công tác thuế thì công tác tuyên truyền hỗ trợ là khâu quan trọng trong toàn bộ quy trình quản lý thuế, là bước khởi đầu để thực hiện quản lý thuế hiện đại. Theo ông Nguyễn Đình Ân, hiện nay, đa phần doanh nghiệp trên địa bàn thành phố vẫn chậm nắm bắt các chính sách thuế, trong khi đó, khối lượng tuyên truyền chính sách thuế đến người dân là rất lớn, các đối tượng nợ thuế cần khoanh vùng để truy thu vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Do vậy, ngành thuế rất mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, cộng tác tích cực, hiệu quả của các cộng tác viên, các cơ quan báo chí tuyên truyền, nhằm đưa chính sách thuế đến gần nhất với người nộp thuế, để cơ quan thuế, công chức thuế thực sự là người bạn đồng hành của doanh nghiệp trong quá trình phát triển của ngành nói riêng, cũng như quá trình phát triển kinh tế - xã hội thành phố, đất nước nói chung.

NGÔ HUYỀN

 

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT