Video tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra
Đăng ngày 12-02-2020 14:22

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan thực hiện video đồ họa tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

 

 

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT