Ngành thuế vừa chống dịch vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị
Đăng ngày 26-02-2020 17:23

Sáng 26-2, Tổng Cục Thuế (Bộ Tài chính) tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố hoàn thành kế hoạch triển khai thành lập Chi cục Thuế khu vực 63 Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trực ương. Tại điểm cầu Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu chỉ đạo. Điểm cầu Đà Nẵng do Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên chủ trì. 

Lần đầu tiên 63/63 địa phương hoàn thành dự toán thu thuế 

Triển khai Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25-9-2018 của Thủ tướng Chính phủ, tại cơ quan thuế các cấp đã thực hiện sắp xếp, triển khai cắt giảm các đầu mối trung gian. Theo đó, tại Tổng Cục Thuế đã hoàn thành việc sắp xếp bộ máy theo quy định mới (không tổ chức cấp Phòng thuộc Vụ), giải thể 27 đầu mối cấp Phòng, tương ứng giảm 27 Trưởng phòng và tương đương; giảm 56 Phó Trưởng phòng. Tại Cục Thuế đã giảm 62 đầu mối cấp Phòng, tương ứng giảm 62 Trưởng phòng. Ở cấp Chi cục thuế, giảm 2.100 đầu mối cấp Đội, tương ứng giảm 2.100 Đội trưởng.

Thực hiện Quyết định số 520/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt kế hoạch sắp xếp, sáp nhập Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành Chi cục Thuế khu vực thuộc Cục Thuế tỉnh, Tổng Cục Thuế đã xây dựng Đề án đến năm 2020. Đến nay, ngành thuế đã tiến hành sắp xếp, hợp nhất 565 lượt Chi cục thuế để thành lập 267 Chi cục thuế khu vực, giảm 296 Chi cục thuế. Giảm số lượng Chi cục thuế trong cả nước từ 711 chi cục xuống còn 415 chi cục, đạt 102% kế hoạch về số lượng và vượt thời gian trước 10 tháng.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi thức hợp nhất 711 Chi cục Thuế địa phương thành 415 Chi cục thuế khu vực. ẢNH: TTXVN

Sau sắp xếp, hợp nhất, các Chi cục thuế khu vực đã ổn định tổ chức, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Qua đó, lần đầu tiên, 63/63 địa phương hoàn thành dự toán thu thuế năm 2019.

Năm 2020 là năm cuối của kế hoạch 05 năm 2016-2020, việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả giai đoạn.

Trên cơ sở đó, ngành Thuế đề ra 04 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020: (1) Toàn ngành tập trung phấn đấu quyết liệt để hoàn thành vượt 5% nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020 đã được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao… ; (2) Triển khai tốt nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành của Chính phủ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2020; (3) Tiếp tục triển khai Kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn  2016-2020 đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt; rà soát, tiếp tục thực hiện cải cách hành chính thuế theo yêu cầu của Nghị quyết Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020; (4) Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí.

Ngành thuế vừa chống dịch vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương thành tích ấn tượng của ngành thuế trong việc sắp xếp bộ máy, thành lập Chi cục Thuế khu vực. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, việc thực hiện sáp nhập, sắp xếp của ngành thuế được triển khai quyết liệt, chặt chẽ, đồng bộ, đạt kết quả vượt mức kế hoạch đề ra.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Hội nghị. ẢNH: BÁO NHÂN DÂN

“Ngành thuế đã làm quyết liệt, bài bản và đồng bộ, hoàn thành trước gần một năm mục tiêu đề ra. Đây là một điển hình để ngành khác trong Bộ Tài chính và các ngành trong Trung ương có thể học tập để tinh giản bộ máy, nhưng vẫn đảm bảo nhiệm vụ chính trị được giao. Việc sắp xếp tinh gọn này là vượt mức và toàn diện, chứ không phải chỉ là con số giảm được bao nhiêu. Ngành thuế đã có lộ trình, bước đi chặt chẽ”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Bộ Tài chính và ngành thuế làm sao cắt giảm hơn nữa các thủ tục thuế, rà soát có thể giảm thêm các thủ tục hành chính hay không.


Điểm cầu Đà Nẵng do Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên chủ trì

Trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Tài chính nói chung và ngành thuế nói riêng phải thực hiện nhiệm vụ “kép”: vừa chống dịch vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thủ tướng đề nghị toàn ngành cần nỗ lực, phấn đấu tăng thu, thực hiện tốt các nghị quyết liên quan, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế; quán triệt đến từng cán bộ về quyết tâm hành động, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, có kế hoạch cụ thể cho từng phần việc; tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người nộp thuế trong sản xuất kinh doanh;…

NGUYÊN THẢO

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT