Thúc đẩy phát triển KH&CN, đổi mới sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực
Đăng ngày 18-05-2020 10:42

Với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai”, nhân Ngày Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam (18-5), năm nay, Bộ KH&CN tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về hoạt động KH&CN, đổi mới sáng tạo. Đồng thời, đẩy mạnh việc ứng dụng các thành tựu KH&CN hiện đại để đưa đất nước trở thành nước công nghiệp mới.

Ngành KH&CN góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế

Bộ KH&CN Việt Nam cho biết, trong thời gian qua, ngành KH&CN đã có những đóng góp cụ thể trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế. Điều này được thể hiện qua đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng GDP 2019 đạt 46,11%, tính cả giai đoạn 2016-2019 là 44,46%, cao hơn nhiều so với mức bình quân 33,58% giai đoạn 2011-2015; tốc độ tăng năng suất lao động tăng 6,2%...

Đặc biệt, ngành KH&CN đã vào cuộc với tinh thần chủ động, kịp thời và trách nhiệm, qua đó đã có những đóng góp hiệu quả vào việc phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, nổi bật là việc chế tạo thành công bộ sinh phẩm real-time RT-PCR phát hiện virus SARS-CoV-2 đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nước và có năng lực xuất khẩu; triển khai theo quy trình đặc biệt các nghiên cứu về dịch tễ học, phác đồ điều trị, chế tạo robot và máy thở phục vụ tình huống ứng phó với các cấp độ dịch bùng phát; thu thập, tổng hợp các công bố khoa học quốc tế mới nhất về virus SARS- CoV-2 để cung cấp cho các nhóm nghiên cứu tham khảo và hỗ trợ đặt hàng các nhiệm vụ nghiên cứu cấp thiết phục vụ phòng, chống dịch.

Đồng thời, các thành quả KH&CN đã được vận dụng linh hoạt, phát huy nền tảng của Hệ tri thức Việt số hóa trong việc xây dựng bản đồ vùng dịch sử dụng Vmap, phát hiện những người có nguy cơ lây nhiễm tại các điểm du lịch, xây dựng phần mềm khai báo y tế. Đồng thời, huy động hiệu quả mạng lưới đại diện KH&CN tại các nước để kết nối các nhóm nghiên cứu và trao đổi, thử nghiệm các thiết bị, công nghệ và sản phẩm phòng, chống dịch; thúc đẩy hợp tác công - tư trong thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu.


Ngành KH&CN đã vào cuộc với tinh thần chủ động, kịp thời và trách nhiệm, đóng góp hiệu quả vào việc phòng, chống dịch Covid-19, nổi bật là việc chế tạo thành công bộ sinh phẩm real-time RT-PCR phát hiện virus SARS-CoV-2

Trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, Bộ KH&CN yêu cầu các đơn vị phổ biến về Chỉ thị số 01/CT-BKHCN ngày 21-4-2020 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc nâng cao năng lực KH&CN nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống nhân dân trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19.

Đồng thời, giới thiệu về chính sách, pháp luật KH&CN mới được ban hành và định hướng phát triển trong giai đoạn tới. Phát động phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong cán bộ nghiên cứu, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân; phát động phong trào nâng cao năng suất chất lượng tại các doanh nghiệp; trao giải thưởng báo chí về KH&CN… Bên cạnh đó, đẩy mạnh tổ chức các chương trình gặp gỡ, giao lưu trực tuyến, giới thiệu các thành tựu KH&CN, trình diễn các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ của Việt Nam.

Trong thời gian tới, ngành KH&CN tiếp tục bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc thực hiện mục tiêu kép về phòng, chống dịch và thúc đẩy phát triển kinh tế nhằm duy trì, phục hồi các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời gian có dịch và chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để thúc đẩy nền kinh tế phát triển mạnh sau khi dịch bệnh bị đẩy lùi. Từ đó, đưa KH&CN và đổi mới sáng tạo đóng góp nhiều hơn nữa vào tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân.

Nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, sẵn sàng tham gia cuộc CMCN lần thứ tư

Trong Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17-4-2020 về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27-9-2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ tư, Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra các chính sách để nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ KH&CN tiến hành nghiên cứu, rà soát, đề xuất phương án cơ cấu lại toàn diện hệ thống các cơ sở nghiên cứu khoa học công nghệ công lập. Xây dựng và phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, tập trung vào các công nghệ chủ chốt của cuộc CMCN lần thứ tư. Phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm, các cơ sở giáo dục đại học và viện nghiên cứu là chủ thể nghiên cứu mạnh.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với đơn vị liên qua nghiên cứu, xây dựng, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc biệt, có tính đột phá đối với việc xây dựng và vận hành các trung tâm đổi mới sáng tạo. Khuyến khích các trường đại học, doanh nghiệp, tổ chức trong nước và nước ngoài thành lập các trung tâm đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ KH&CN phối hợp UBND Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ KH&CN phối hợp UBND Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia; phát triển các khu đô thị sáng tạo đạt đẳng cấp quốc tế trên cơ sở các Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng.

Thủ tướng cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ KH&CN phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng và sớm đưa vào hoạt động Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc theo Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 2-10-2019 của Thủ tướng Chính phủ.


Ngày hội Khởi nghiệp – SURF là một trong những chương trình về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo lớn nhất của Đà Nẵng, mang đến cho các startup nhiều cơ hội để tiếp cận các nhà đầu tư, thực hiện hóa dự án khởi nghiệp của mình

Đối với thành phố Đà Nẵng, ông Thái Bá Cảnh – Giám đốc Sở KH&CN thành phố Đà Nẵng cho biết, Sở KH&CN thành phố đã ban Kế hoạch số 28-KH/SKHCN ngày 12-5-2020, trong đó, chú trọng đến nội dung nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo.

Trong thời gian đến, Sở KH&CN thành phố sẽ triển khai 23 nội dung về chủ đề đổi mới sáng tạo. Trong đó, có 03 nội dung được triển khai trong giai đoạn 2020-2025 và 16 nội dung được triển khai thực hiện hằng năm.

Trong giai đoạn 2020-2025, Sở sẽ phối hợp với Bộ KH&CN thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia để phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, Sở sẽ tham mưu triển khai Đề án xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Trong đó, trước mắt tập trung xây dựng và triển khai hoạt động trung tâm đổi mới sáng tạo, trong đó chú trọng vào các công nghệ cốt lõi của cuộc CMCN lần thứ tư. Tham mưu trình UBND thành phố ban hành kế hoạch triển khai Chương trình của Thành ủy về “Phát triển công nghiệp công nghệ cao, xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo tầm quốc gia, là khu đô thị sáng tạo - khoa học - công nghệ đạt đẳng cấp quốc tế, có sức cạnh tranh cao”, Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

NHUẬN NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT