Hội nghị Thành ủy lần thứ 22: phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong năm 2020
Đăng ngày 03-07-2020 09:24

Sáng ngày 3- 7, Thành ủy tiến hành  Hội nghị  lần thứ 22 nhằm đánh giá tình hình thực hiện các mặt công tác 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Hội nghị đã thống nhất tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất kinh doanh, phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong năm 2020.

Những tháng đầu năm 2020, tình hình kinh tế - xã hội thành phố bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19; trong bối cảnh đó, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các cấp, các ngành và toàn hệ thống chính trị chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống, kiểm soát, không để dịch bệnh lây lan;

Ngay khi ngay khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, Thành ủy đã kịp thời ban hành và triển khai Chỉ thị số 40-CT/TU về đẩy mạnh hoạt động khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội , với tinh thần vừa tập trung phòng, chống dịch bệnh, vừa thực hiện quyết liệt các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Nhờ đó, các hoạt động kinh tế - xã hội dần khôi phục, từng bước chuyển sang trạng thái bình thường . Cụ thể như ngành du lịch, dịch vụ, số lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ trong tháng 5 tăng gấp 2,5 lần so với tháng 4 và trong tháng 6 tăng 60% so với tháng 5; chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 tăng 20,5% so với tháng trước.

Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, gắn với thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng.  Hoàn thành, trình Trung ương về Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, gắn với thiết kế Chiến lược phát triển kinh tế thành phố đến năm 2030. Phối hợp trình Quốc hội thông qua Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng tại kỳ vừa qua.

Đồng thời, đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản năm 2020; trong đó tháo gỡ khó khăn, đôn đốc tiến độ triển khai, khởi công nhiều công trình, dự án trọng điểm, quy mô lớn (Đường Vành đai phía Tây 2; đường ĐH2; cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý; Nhà máy nước Hòa Liên...); phân nhóm các công trình, dự án đã, đang và sẽ triển khai để tập trung chỉ đạo, nhất là các công trình đang vướng về đền bù, giải tỏa, thực hiện thủ tục đầu tư. Nhờ đó, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 có chuyển biến tích cực, tăng so với cùng kỳ các năm; tổng giá trị giải ngân ước đạt đạt 4.468 tỷ đồng, bằng 36% KH (6 tháng 2019 bằng 21% KH).

Triển khai chủ đề “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư 2020” với nhiều giải pháp linh hoạt; một số dự án lớn được khởi công và đưa vào hoạt động theo kế hoạch (Như: Nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ Sunshine, Nhà máy sản xuất đèn báo hiệu ô tô Key Tronic Việt Nam, Nhà xưởng công nghệ cao Long Hậu...). Trong 6 tháng đầu năm, đã thu hút được 13.292,8 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và 135,07 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài; trong đó cấp mới 55 dự án FDI với tổng vốn 118,5 triệu USD.

 Công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được quan tâm đúng mức và thường xuyên, nhất là hỗ trợ các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình của thành phố gặp rất nhiều khó khăn do tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19.  Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều suy giảm và đạt thấp so với kế hoạch (Tổng sản phẩm xã hội (GRDP) giảm 3,61%; tổng lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ giảm 49,1%; tổng doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống giảm 26,2%; tổng mức bán lẻ giảm 2,8%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa giảm 10,9%; chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2020 giảm 7,3%...); số lượng lao động mất việc làm tăng (tỷ lệ thất nghiệp 7,24%, 179 nghìn lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19); tổng thu ngân sách đạt thấp, chỉ bằng 36,4% dự toán...

Việc triển khai thủ tục đầu tư một số dự án, tiến độ giải tỏa, đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư một số công trình, dự án trọng điểm còn khá chậm.  An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn có nguy cơ phức tạp, nhất là trong điều kiện có nhiều lao động thất nghiệp do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Nhiệm vụ đặt ra trong 6 tháng cuối năm 2020 là rất lớn, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước đã cơ bản được kiểm soát nhưng trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp và dự báo kéo dài, tiếp tục ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế - xã hội thành phố. Tại Hội nghị các đại biểu đã phát biểu phân tich tình hình, những khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý điều hành đồng thời đề xuất những biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo bứt phá để có thể đạt mức tăng trưởng cao nhất cho năm 2020, đồng thời cũng là chuẩn bị sẵn  các điểu kiện làm tiền đề cho sự phát triển của thành phố những năm sau.     

Trong phần kết luận Hội nghị, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đã nhấn mạnh  quyết tâm thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong năm 2020,  đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố với các yêu cầu cụ thể   

 Tập trung quán triệt, triển khai thực hiện  các chỉ đạo của trung ương về đẩy mạnh hoạt động khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội  trọng tâm là thực hiện tốt các kịch bản, giải pháp điều hành, tận dụng thời cơ để sớm phục hồi và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân.

Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh triển khai các dự án đã cam kết đầu tư tại Tọa đàm mùa Xuân năm 2019; xây dựng danh mục các dự án để kêu gọi thu hút đầu tư chuẩn bị đảm bảo nội dung và các điều kiện tổ chức Diễn đàn đầu tư năm 2020; triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ của Trung ương, thành phố đối với doanh nghiệp, từng bước ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tháo gỡ khó khăn đối với các dự án, nhất là các dự án quy mô lớn còn vướng mắc, chậm triển khai, tạo điều kiện thúc đẩy đầu tư, khởi công các dự án trọng điểm của thành phố.

Triển khai có hiệu quả các kế hoạch, chương trình kích cầu du lịch, thương mại, khuyến khích mua sắm, tiêu dùng nội địa. Tăng cường liên kết với các địa phương để thu hút du khách, phát triển du lịch nội địa. Sớm ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển du lịch, dịch vụ gắn với phát triển kinh tế về đêm; đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư các dự án, công trình điểm đến phục vụ du lịch như: tuyến phố đi bộ Bạch Đằng - Cầu Nguyễn Văn Trỗi - Trần Hưng Đạo, khu phố du lịch An Thượng…

Khẩn trương phối hợp với các cơ quan Trung ương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Chủ động triển khai các bước xây dựng quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố; triển khai thí điểm quy hoạch, tái thiết đô thị một số khu vực trung tâm thành phố (quận Hải Châu, Thanh Khê) đảm bảo quy định.

Rà soát các nguồn thu; triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhóm giải pháp quản lý thu, chống thất thu; phấn đấu thu ngân sách đạt chỉ tiêu cao nhất. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và ưu tiên nguồn lực đầu tư các dự án phục vụ tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2021.

 Tập trung xử lý vướng mắc, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, nhất là đối với các dự án ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh, dự án mang tích động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội thành phố;

Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án chào mừng Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố (Công viên 02 đầu cầu; Khu Công viên Phần mềm số 02); các dự án bức thiết về đảm bảo nguồn nước, xử lý ô nhiễm môi trường (Nhà máy nước Hòa Liên, tuyến đường ống dẫn nước từ trạm bơm An Trạch về Nhà máy nước Cầu Đỏ, một số dự án tại khu vực Bãi rác Khánh Sơn); các dự án trọng điểm về giao thông (Cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý, tuyến đường Vành đai phía Tây đoạn từ Quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh (Giai đoạn 1), tuyến đường ĐH2 thuộc Dự án Phát triển bền vững thành phố, tuyến đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan; đường và cầu qua sông Cổ Cò...).

 Tiếp tục quan tâm đầu tư, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, di tích trên địa bàn;  Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do tình hình dịch bệnh Covid-19; hoàn thành Kế hoạch sửa chữa nhà ở người có công năm 2020.

 Tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nhất là trong thời gian diễn ra đại hội các đảng bộ trực thuộc Thành ủy và Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố. Tiếp tục duy trì và phát huy có hiệu quả các lực lượng 911, 8394, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp tội phạm trên địa bàn thành phố.

 Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu triển khai tốt công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố đảm bảo chất lượng,  theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; trong đó, đề nghị các tiểu ban (Văn kiện, Nhân sự, Tổ chức phục vụ Đại hội) căn cứ kế hoạch được phân công, khẩn trương tham mưu hoàn chỉnh các nội dung văn kiện, phương án nhân sự Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố để phục vụ làm việc, báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến phê duyệt vào nửa cuối tháng 8/2020.

LÊ HOA

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT