Mở hai điểm tiếp nhận mặt hàng thiết yếu, lương thực, thực phẩm cho công tác phòng, chống Covid-19
Đăng ngày 31-07-2020 14:58

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố vừa ban hành Thông báo số 2395/TB-SLĐTBXH ngày 31-7-2020 thông tin về việc mở hai địa điểm tiếp nhận hàng thiết yếu, lương thực, thực phẩm ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn thành phố, gồm số 04 đường Lê Duẩn, quận Hải Châu và số 64 đường Đống Đa, quận Hải Châu.

Điểm tiếp nhận hàng thiết yếu, lương thực, thực phẩm ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch Covid – 19 tại số 04 đường Lê Duẩn, quận Hải Châu

Cụ thể, tại số 04 đường Lê Duẩn, quận Hải Châu, người tiếp nhận là bà Phan Thị Thúy Linh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố, số điện thoại 0905 192 465; Thượng tá Nguyễn Đình Ngọc, Phó Chủ nhiệm Hậu cần, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, số điện thoại 0983 674 135; ông Trần Công Nguyên, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, số điện thoại 0905 537 609.

Tại số 64 đường Đống Đa, quận Hải Châu, người tiếp nhận là ông Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, số điện thoại 0913 443 062; ông Thái Đình Hoàng, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, số điện thoại 0914 099 872.

Điểm tiếp nhận hàng thiết yếu, lương thực, thực phẩm ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch Covid – 19 tại số 64 đường Đống Đa, quận Hải Châu

Hai điểm tiếp nhận bắt đầu hoạt động từ 13h00 ngày 31-7-2020.

Các tổ chức và cá nhân có thể ủng hộ các mặt hàng thiết yếu, lương thực, thực phẩm cho công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tại 2 địa điểm trên nhằm thuận tiện cho việc tiếp nhận và điều phối. Riêng tiền và vật tư, trang thiết bị y tế, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố vẫn là đầu mối tiếp nhận, tại số 12 Trần Phú, quận Hải Châu.

NGÔ HUYỀN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT