Chương trình tín dụng chính sách góp phần hỗ trợ đắc lực cho công tác an sinh xã hội, ổn định trật tự xã hội
Đăng ngày 22-01-2021 21:59

Sáng 22-1, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố Hồ Kỳ Minh chủ trì Hội nghị.

Năm 2020, toàn thành phố có 100% xã phường xếp loại chất lượng tín dụng đạt loại tốt. 56 điểm giao dịch xã hoạt động ổn định, đạt hiệu quả trong việc truyền tải vốn tín dụng chính sách đến các đối tượng thụ hưởng, thời gian giao dịch đầy đủ. Tỷ lệ hoạt động giao dịch xã ddaatj 97,6%, cụ thể tỷ lệ giải ngân tại điểm giao dịch xã đạt 98,8%, tỷ lệ thu lãi tại điểm giao dịch xã đạt 97,13%, tỷ lệ thu nợ gốc tại điểm giao dịch xã đạt 96,91%.

UBND các cấp đã trích ngân sách chuyển vốn ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện chương trình cho vay hộ nghèo theo chuẩn địa phương và các đối tượng chính sách khác đặc thù của địa phương 367,6 tỷ đồng, lũy kế tổng nguồn vốn từ ngân sách chuyển sang NHCSXH 1.249,6 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh trao bằng khen cho 10 tổ chức và 10 cá nhân có thành tích xuất trong hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn năm 2020

Vốn tín dụng chính sách xã hội đã được đầu tư đến 100% xã, phường. 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận với các chương trình tín dụng chính sách xã hội.

Đến 31-12-2020, tổng nguồn vốn đạt 2.867 tỷ đồng, tăng 465 tỷ đồng so với năm 2019. Trong đó, nguồn vốn cân đối từ Trung ương đạt 1.617,3 tỷ đồng, nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương đạt 1.249,7 tỷ đồng. 7/7 quận huyện có vốn ủy thác từ ngân sách địa phương. Về huy động vốn từ các tổ chức và cá nhân đạt 131 tỷ đồng, chỉ đạt 92,17% kế hoạch Trung ương giao. Doanh số cho vay đạt 1.218 tỷ đồng, tăng 140 tỷ đồng so với năm 2019 với 26.498 lượt khách hàng được vay vốn. Doanh số thu nợ đạt 753 tỷ đồng, tăng 49 tỷ đồng so với năm 2019.

Trong năm 2020, NHCSXH đã cho vay 3.033 lượt hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo bổ sung nguồn vốn sản xuất kinh doanh, vươn lên trong cuộc sống, thoát nghèo bền vững. Đồng thời, duy trì, mở rộng và tạo việc làm mới cho 18.623 lao động, 806 học sinh sinh viên được vay vốn để trang trải chi phí học tập, cho vay xây dựng 2.744 công trình nước sạch, 2.635 công trình vệ sinh môi trường ở huyện Hòa Vang, 248 khách hàng vay vốn nhà ở xã hội; 343 cán bộ công chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn.

Việc thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng thành phố “4 an”, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, trật tự xã hội. Cùng với đó, NHCSXH đã triển khai cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động do đại dịch COVID-19. Trong năm, Chi nhánh đã giải ngân cho 3 khách hàng với số dư nợ 742 triệu đồng để trả lương cho 318 lao động ngừng việc.

Về chương trình tín dụng mới năm 2020, NHCSXH đã triển khai cho vay theo Quyết định 3212/QĐ-UBND để cho các hộ gia đình, cá nhân còn nợ tiền sử dụng đất tái định cư vay trả nợ đúng hạn và các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện giải tỏa, di dời… vay xây nhà để ở. UBND thành phố đã ủy thác sang NHCSXH đợt 1 số tiền 100 tỷ để triển khai cho vay 2 chương trình tín dụng mới. Đến 31-12-2020, Chi nhánh đã giải ngân cho vay 73 khách hàng với số tiền 10.592 triệu đồng.

Năm 2021, NHCSXH phấn đấu chỉ tiêu tăng trưởng nguồn vốn, dư nợ tối thiểu 10% so với năm 2020. Tỷ lệ nợ quá hạn thấp hơn 0,10%/ tổng dư nợ, tỷ lệ nợ xấu thấp hơn 0,10%/ tổng dư nợ, huy động tiền gửi tiết kiệm đạt 100% kế hoạch giao. Đồng thời, 100% xã phường xếp loại chất lượng tín dụng đạt tốt. 100% điểm giao dịch xã đạt chuẩn theo quy định, tối thiểu 40% xã, phường toàn thành phố không có nợ quá hạn.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh khẳng định, chương trình tín dụng chính sách trong thời gian qua đã hỗ trợ đắc lực chủ trương thực hiện chương trình giảm nghèo, đảm bảo công tác an sinh xã hội, ổn định trật tự xã hội. Đặc biệt, dù chịu nhiều ảnh hưởng của Covid-19 nhưng năm 2020 là năm thành công của Chi nhánh NHCSXH Đà Nẵng khi tổng dư nợ tăng mạnh và nợ xấu tiếp tục giảm sâu. Phó Chủ tịch đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội trong thời gian tới tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương triển khai kịp thời, hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, đảm bảo 100% hộ thuộc đối tượng thụ hưởng của chương trình, có đủ điều kiện vay vốn và có nhu cầu vay đều được đáp ứng vốn phù hợp với quy mô, mô hình sản xuất kinh doanh để đầu tư đạt hiệu quả. Thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội. Trong đó, đặc biệt coi trọng chất lượng tín dụng, công tác ủy thác của các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, hoạt động giao dịch tại xã, chất lượng hoạt động tổ tiết kiệm và vay vốn.

Các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác tiếp tục làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi đến các tầng lớp nhân dân. Chú trọng đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ, năng lực đối với đội ngũ cán bộ của Ngân hàng chính sách xã hội, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác và Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn. Nâng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đầu tư có hiệu quả và trách nhiệm trong việc hoàn trả vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội.

Trong quý I-2021, NHCSXH tiếp tục tham mưu chính quyền các cấp đưa vào nghị quyết, chương trình hành động cụ thể xác định nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách là một nhiệm vụ trong chương trình kế hoạch hoạt động thường xuyên. Nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các tổ chức chính trị trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Đồng thời, phân giao chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021 phù hợp từng đơn vị, địa bàn; tập trung chỉ tiêu chất lượng: tỷ lệ nợ xấu, nợ quá hạn, chất lượng hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2021.

CÔNG TÂM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT