Xây dựng mới 7-10 chợ đảm bảo đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong năm 2021
Đăng ngày 23-01-2021 03:19

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 14-1-2021 về thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2021, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân, các tổ chức, cơ quan quản lý nhà nước trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; tạo chuyển biến căn bản trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, hình thành nếp sống văn hóa, góp phần đảm bảo sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Kế hoạch đặt mục tiêu trong năm 2021, 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với cơ sở thuộc diện cấp giấy chứng nhận. Phấn đấu thực hiện thanh tra, kiểm tra 100% cơ sở sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố, phát hiện, xử lý vi phạm về ATTP; kiểm tra 35% cơ sở sản xuất ban đầu đã được thống kê, tàu cá có chiều dài dưới 15m đã ký cam kết bảo đảm ATTP.

Đồng thời, xây dựng mới 7-10 chợ đảm bảo đủ điều kiện ATTP; kiểm tra 100% chợ đã được công nhận chợ đảm bảo đủ điều kiện ATTP; nhân rộng các mô hình điểm về thức ăn đường phố, khu phố ẩm thực. Quy hoạch xây dựng nhà máy giết mổ gia súc, gia cầm công nghiệp hiện đại theo quy trình giết mổ tự động hóa, khép kín, bảo đảm chất lượng, ATTP; xây dựng phòng kiểm nghiệm ATTP, đạt chuẩn ISO/IEC 17025.

Bên cạnh đó, tiếp tục giám sát ô nhiễm trong sản phẩm nông lâm thủy sản và thực phẩm nhằm phát hiện, ngăn chăn kịp thời thực phẩm không an toàn lưu thông trên thị trường và truy xuất nguồn gốc; tiếp tục xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Kiểm soát chặt chẽ hàng hóa lưu thông, phân phối trong phạm vi thành phố; ngăn chặn việc kinh doanh hàng thực phẩm giả, thực phẩm nhập lậu, gian lận thương mại; kiểm soát kinh doanh phụ gia thực phẩm, hóa chất bảo vệ thực phẩm, các vật tư nông nghiệp.

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu tăng cường phòng chống ngộ độc thực phẩm (NĐTP), hạn chế các bệnh truyền qua thực phẩm xảy ra trên địa bàn thành phố; không để xảy ra vụ NĐTP cấp tính từ 30 người mắc trở lên được ghi nhận; giảm số vụ NĐTP nhỏ lẻ; 100% vụ NĐTP báo cáo được điều tra, xử lý kịp thời; khống chế tỷ lệ mắc NĐTP cấp tính được ghi nhận dưới 6 người/100.000 dân.

Theo mục tiêu đề ra, trong năm 2021, thành phố sẽ đầu tư xây dựng, hình thành cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, cụ thể như: đầu tư nâng cấp 1-2 chợ/quận đủ điều kiện ATTP; triển khai mở rộng việc dán tem QR code truy xuất nguồn gốc đối với một số sản phẩm thành phố sản xuất, chế biến, kinh doanh tiêu thụ tại một số chợ thuộc phạm vi quản lý của các quận, huyện; ký kết hợp tác với các tỉnh về cung cấp sản phẩm nông lâm sản, thủy sản chất lượng, an toàn.

Đồng thời, tuyên truyền phổ biến Luật ATTP, các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật mới về ATTP, Chương trình thành phố 4 An; tập huấn kiến thức về ATTP cho giáo viên, nhân viên cấp dưỡng, bảo mẫu trong các trường học; tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biển pháp luật về ATTP đối với cơ sở sản xuất ban đầu, cơ sở giết mổ.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống theo phân cấp quản lý; thanh tra, hậu kiểm đối với các sản phẩm thực phẩm đã công bố; lấy mẫu kiểm nghiệm, giám sát tồn dư hóa chất, dư lượng kháng sinh và ô nhiễm sinh học đối với sản phẩm động vật tại các cơ sở giết mổ…

UBND thành phố giáo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã căn cứ nội dung kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời, triển khai thực hiện các Chương trình, Quyết định, Kế hoạch về ATTP đã được UBND thành phố phê duyệt; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện gửi Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP thành phố, thông qua cơ quan thường trực là Ban Quản lý An toàn thực phẩm, để tổng hợp báo cáo UBND thành phố, Thường trực HĐND thành phố, Thường trực Thành ủy và Bộ, ngành Trung ương.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra; theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả theo đúng quy định.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT