Thực hiện tự đánh giá nguy có lây nhiễm COVID-19 tại các siêu thị, chợ, trung tâm thương mại
Đăng ngày 04-03-2021 10:24

Sở Công Thương thành phố vừa ban hành Công văn số 330/SCT-KTATMT ngày 3-3-2021 đề nghị Công ty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng; Ban Quản lý các chợ quận, huyện; các đơn vị quản lý chợ; các Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi tiếp tục phối hợp tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 sau dịp tết Nguyên đán 2021.

Theo đó, đề nghị các Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn thành phố triển khai lập Danh sách người lao động rời khỏi địa phương và trở về thành phố Đà Nẵng làm việc sau dịp tết Nguyên đán theo biểu mẫu (có ký tên, đóng dấu), gửi về Sở Công Thương thành phố (đồng thời gửi file mềm qua email: vudha@danang.gov.vn) trước ngày 10-3-2021 để tổng hợp, báo cáo Sở Y tế. Đồng thời, khẩn trương hoàn thành khai báo y tế đối với người lao động, đặc biệt là các trường hợp đã từng đi đến, lưu trú tại vùng dịch trở về làm việc sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán. Nếu phát hiện các trường hợp về từ vùng dịch mà chưa khai báo y tế với cơ quan chức năng hoặc thuộc diện phải cách ly y tế thì thông báo ngay Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp xử lý, can thiệp phù hợp theo quy định. Người đứng đầu cơ sở chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu người lao động vi phạm các quy định, làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Các Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cửa hàng tiện lợi có trách nhiệm tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại cơ sở theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19, gồm: “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng” ban hành kèm theo Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28-5-2020; “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động” ban hành kèm theo Quyết định số 21 94/QĐ- BCĐQG ngày 27-5-2020.

Các đơn vị truy cập vào website: www.socongthuong.danang.gov.vn -> Văn bản quản lý nhà nước Trung ương -> Tải xuống Quyết định số 2225/QD- BCĐQG và Quyết định số 2194/QĐ- BCĐQG. Báo cáo kết quả tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại cơ sở, gửi về Sở Công Thương trước ngày 15-4-2021.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT