Công tác dân vận phải đi trước một bước, hướng đến tạo sự đồng thuận, hài lòng cho nhân dân
Đăng ngày 04-04-2021 08:47

Sáng 3-4, Ban Dân vận Thành ủy phối hợp với UBND thành phố, Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Thành uỷ với UBND thành phố và Khối lực lượng vũ trang thành phố giai đoạn 2016-2020, ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025. Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh dự Hội nghị.

Qua 5 năm triển khai, Chương trình phối hợp công tác dân vận trên địa bàn thành phố đạt nhiều kết quả thiết thực. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân về công tác dân vận được nâng lên. Nội dung công tác dân vận và trách nhiệm thực hiện công tác dân vận được xác định rõ, gắn với thực hiện nhiệm vụ chinh trị của từng cơ quan, đơn vị.


Toàn cảnh Hội nghị

Những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng cơ sở chính trị ngày càng vững mạnh, góp phần phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, ổn định tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Dân vận các cấp, các sở, ngành, địa phương, khối lực lượng vũ trang thành phố trong thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2016-2020.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, sự phối hợp giữa các đơn vị trong thực hiện công tác dân vận rất cần thiết, có ý nghĩa quan trọng. Công tác dân vận phải đi trước một bước với mục tiêu để toàn dân nắm rõ các chủ trương, chính sáng của Đảng, pháp luật của Nhà nước.


Dân vận Thành ủy, UBND thành phố, Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố tiếp tục ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2021-2025

Theo Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, để công tác dân vận đạt hiệu quả cao, các đơn vị cần chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp thực hiện; tăng cường công tác vận động, chăm lo nhân dân, hướng đến tạo sự đồng thuận, hài lòng cho nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh, chung tay vào sự phát triển chung của thành phố.

Tại hội nghị, Ban Dân vận Thành ủy, UBND thành phố, Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố tiếp tục ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2021-2025.


Các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận giai đoạn 2016-2020 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố

Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2021-2025 hướng đến nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp, tạo sự chuyển biến và nâng cao nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị; cán bộ, chiến sĩ khối lực lượng vũ trang trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, mục tiêu cuối cùng là phục vụ ngày càng tốt hơn cho nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp. Đồng thời, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII.

Dịp này, 19 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận giai đoạn 2016-2020 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố.

THANH THẢO

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT