Thông tin về trường hợp 20 ca bệnh nhiễm COVID-19 ngày 24-6-2021
Đăng ngày 24-06-2021 13:06

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Bản tin số 40 năm 2021 thông báo về trường hợp 20 ca bệnh nhiễm COVID-19 và các địa điểm liên quan đến bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ngày 24-6-2021. Cụ thể như sau:

Trường hợp bệnh nhân số 14130: Bệnh nhân nam H.N.V (2000) có địa chỉ tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng; là đối tượng lấy mẫu trong khu dân cư phong tỏa.

Trường hợp bệnh nhân số 14131: Bệnh nhân nam M.X.M (1958) có địa chỉ tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng; là nhân viên văn phòng Nhà văn hóa thiếu nhi Đà Nẵng. Bệnh nhân là đối tượng lấy mẫu trong khu dân cư phong tỏa.

Trường hợp bệnh nhân số 14132: Bệnh nhân nam N.H.B (1999) có địa chỉ tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng; là sinh viên đại học Duy Tân. Bệnh nhân là đối tượng lấy mẫu diện rộng của bệnh nhân N.V.H (BN 12437).

Trường hợp bệnh nhân số 14133: Bệnh nhân H.T.L (1956) có địa chỉ tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng; là đối tượng lấy mẫu diện rộng của ca bệnh N.V.H  (BN 12437).

Trường hợp bệnh nhân số 14134: Bệnh nhân nam H.V.P (1960) có địa chỉ tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng; bệnh nhân thuộc khu vực phong tỏa Kiệt 407 đường Lê Duẩn.

Trường hợp bệnh nhân số 14135: Bệnh nhân nữ N.T.T.T (1963) có địa chỉ tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng; bệnh nhân ở trong khu vực phong tỏa Kiệt 407 Lê Duẩn.

Trường hợp bệnh nhân số 14136: Bệnh nhânnam  T.D (1955) có địa chỉ tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng; là đối tượng lấy mẫu trong khu vực phong tỏa Kiệt 407 Lê Duẩn.

Trường hợp bệnh nhân số 14137: Bệnh nhân nam N.H.H (1981) có địa chỉ tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng; làm nghề kinh doanh online. Bệnh nhân là đối tượng lấy mẫu trong khu vực phong tỏa K407 Lê Duẩn.

Trường hợp bệnh nhân số 14138: Bệnh nhân nữ H.T.B (1961) có địa chỉ tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng; là đối tượng lấy mẫu trong khu vực phong toả K407 Lê Duẩn.

Trường hợp bệnh nhân số 14139: Bệnh nhân nữ T.T.B.N (1966) có địa chỉ tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng; làm nghề nấu ăn tại Công ty Dệt may Hoà Thọ, Đà Nẵng. Bệnh nhân là đối tượng lấy mẫu trong khu vực phong toả có liên quan đến N.V.H (BN 12437).

Trường hợp bệnh nhân số 14140: Bệnh nhân nữ N.T.M (1951) có địa chỉ tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng; là đối tượng lấy mẫu diện rộng của ca bệnh N.V.H (BN 12437).

Trường hợp bệnh nhân số 14141: Bệnh nhân nam L.V.Q (1949) có địa chỉ tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng; là đối tượng lấy mẫu diện rộng của ca bệnh N.V.H  (BN 12437).

Trường hợp bệnh nhân số 14142: Bệnh nhân nữ T.T.D.L (1959) có địa chỉ tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng; là đối tượng lấy mẫu trong khu dân cư phong tỏa.

Trường hợp bệnh nhân số 14143: Bệnh nhân nam H.B.P (1960) có địa chỉ tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng; làm nghề đóng đồ nội thất. Bệnh nhân là đối tượng lấy mẫu trong khu dân cư phong tỏa.

Trường hợp bệnh nhân số 14144: Bệnh nhân nam B.V.Q (1983) có địa chỉ tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng; làm nghề kinh doanh máy tính tại K405/2 Lê Duẩn. Bệnh nhân là đối tượng lấy mẫu khu vực được phong tỏa.

Trường hợp bệnh nhân số 14145: Bệnh nhân nữ D.L.G.H (2018) có địa chỉ tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng; là F1 (cháu nội) của bệnh nhân N.T.T (BN 13126).

Trường hợp bệnh nhân số 14146: Bệnh nhân nữ L.T.Y (1956) có địa chỉ tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng; làm nghề bán bún tại kiệt 421 Lê Duẩn, Thạc Gián, Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân N.V.H (BN 12437).

Trường hợp bệnh nhân số 14147: Bệnh nhân nam N.V.B (1941) có địa chỉ tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng; là F1 của bệnh nhân L.N.Y (BN13050), N.V.A.T (BN13867).

Trường hợp bệnh nhân số 14148: Bệnh nhân nam T.N.T.B (2012) có địa chỉ tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng; là đối tượng F1 của  bố T.A.T (BN số 13034).

Trường hợp bệnh nhân14149: Bệnh nhân nam D.V.T (1988) có địa chỉ tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng; là đối tượng được lấy mẫu thuộc khu vực phong tỏa Kiệt 407 Lê Duẩn.

Những địa điểm có yếu tố dịch tễ, liên quan đến bệnh nhân:

STT

Tên bệnh nhân/Mã số

Thời gian

Địa điểm

1

H.N.V (BN số 14130)

- 19/6 - 23/6/2021

- Trong khu vực phong tỏa

2

M.X.B (BN số 14131)

-19/6 - 23/6/2021

- Trong khu vực phong tỏa

3

N.H.B (BN số 14132)

-19/6 - 23/6/2021

- Trong khu vực phong tỏa

4

H.T.L (BN số 14133)

-19/6 - 23/6/2021

- Trong khu vực phong tỏa

5

H.V.P (BN s 14134)

-19/6 - 23/6/2021

- Trong khu vực phong tỏa

6

N.T.T.T (BN số 14135)

- 19/6- 23/6/2021

- Trong khu vực phong tỏa

7

T.D (BN số 14136)

- 19/6- 23/6/2021

- Trong khu vực phong tỏa

8

N.H.H (BN số 14137)

- 19/6- 23/6/2021

- Trong khu vực phong tỏa

9

H.T.B (BN số 14138)

- 19/6- 23/6/2021

- Trong khu vực phong tỏa

10

T.T.B.N (BN số 14139)

- 19/6- 23/6/2021

- Trong khu vực phong tỏa

11

N.T.M (BN số 14140)

- 19/6- 23/6/2021

- Trong khu vực phong tỏa

12

L.V.Q (BN số 14141)

- 19/6- 23/6/2021

- Trong khu vực phong tỏa

13

T.T.D.L (BN số 14142)

- 19/6- 23/6/2021

- Trong khu vực phong tỏa

14

H.B.P (BN số 14143)

- 19/6- 23/6/2021

- Trong khu vực phong tỏa

15

B.V.Q (BN số 14144)

- 19/6- 23/6/2021

- Trong khu vực phong tỏa

16

D.L.G.H (BN số 14145)

- 19/6- 23/6/2021

- Trong khu vực phong tỏa

17

L.T.Y (BN số 14146)

- 19/6- 23/6/2021

- Trong khu vực phong tỏa

18

N.V.B (BN số 14147)

- 19/6- 23/6/2021

- Trong khu vực phong tỏa

19

T.N.T.B (BN số 14148)

- 19/6- 23/6/2021

- Trong khu vực phong tỏa

20

D.V.T (BN số 14149)

- 19/6- 23/6/2021

- Trong khu vực phong tỏa

Các địa điểm này có thể được cập nhật thêm sau khi điều tra, xác minh.

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các địa điểm, liên quan đến bệnh nhân lập tức liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Cổng Thông tin điện tử thành phố

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT