13 trường hợp nhiễm COVID-19 và các địa điểm liên quan đến bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn ngày 13/9/2021
Đăng ngày 13-09-2021 19:39

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng thông báo về trường hợp các ca bệnh nhiễm COVID-19 và các địa điểm liên quan đến bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ngày 13/9/2021, cụ thể:

1. Trường hợp bệnh nhân M.P.H D (613671)

- Giới tính: Nam​- Sinh năm: 1995

- Địa chỉ trọ: Liên Chiểu, Đà Nẵng

- Nghề nghiệp: công nhân Công ty nhựa Chin Huei- KCN Hòa Khánh (nghỉ 2 tháng nay)

- Đối tượng lấy mẫu: mẫu chùm nghi ngờ lấy lại mẫu lẻ khu vực K483 Nguyễn Lương Bằng – liên quan F0 T.N.H (423434). Bệnh nhân có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 vào ngày 29/8/2021, 01/9/2021, 04/9/2021, 07/9/2021. Bệnh nhân đã tiêm 1 mũi văc xin phòng COVID-19 vào ngày 27/8/2021.

2. Trường hợp bệnh nhân N.D.N (613672)

- Giới tính: Nam​- Sinh năm: ​1997

- Địa chỉ: quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (ở trọ).

- Nghề nghiệp: Nhân viên bán hàng (nghỉ làm từ ngày 01/8/2021).

- Đối tượng lấy mẫu: F1 (bạn, sống cùng nhà) với F0 N.T.H (576545) dương tính ngày 09/9/2021. Bệnh nhân có 01 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2vào ngày 09/9/2021.

3. Trường hợp bệnh nhân V.Đ.Q (613673)

- Giới tính: Nam​- Sinh năm: 1985

- Địa chỉ: Liên Chiểu, Đà Nẵng.

- Nghề nghiệp: Nhân viên Công ty Acecook khu công nghiệp Hoà Khánh)

- Đối tượng lấy mẫu: Bệnh nhân là F1 của F0 là đồng nghiệp N.T.T (576563) làm cùng công ty (Dương tính ngày 09/9/2021). Bệnh nhân đã có 03 lần kết quả xét nghiệm Âm tính với SARS-CoV-2 vào các ngày 26/8/2021, 31/8/2021 và 10/9/2021.

4. Trường hợp bệnh nhân P.D (613674)

- Giới tính: Nam​- Sinh năm: 1963

- Địa chỉ: quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng.

- Nghề nghiệp: Trung tâm Anh ngữ Apax English 1, 87 Nguyễn Văn Linh (đã nghỉ làm từ ngày 30/4/2021 đến nay).

- Đối tượng lấy mẫu: F1 (chồng sống cùng nhà) của F0 (vợ) H.T.K.T (564185), Dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/9/2021. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm 04 lần Âm tính với SARS-CoV-2 vào ngày 31/8/2021; 01/9/2021; 04/9/2021 và 08/9/2021.

5. Trường hợp bệnh nhân N.T.B (613675)

- Giới tính: Nữ​- Sinh năm: 1931

- Địa chỉ: quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng

- Nghề nghiệp: già

- Đối tượng lấy mẫu: F1 (mẹ) sống cùng nhà của F0 H.T.P (589934) dương tính ngày 10/9/2021. Bệnh nhân có 03 lần xét nghiệm có kết quả Âm tính với SARS-Cov-2 vào ngày 28/8/2021, 08/9/2021 và 10/9/2021.

6. Trường hợp bệnh nhân T.T (613676)

- Giới tính: Nam​- Sinh năm: 1957

- Địa chỉ: Thanh Khê,  Đà Nẵng.

- Nghề nghiệp: Ở nhà.

- Đối tượng lấy mẫu: F1(anh chồng, sống chung nhà) với F0 H.T.P(589934), con là F0 T.T.P.L (589935) (dương tính ngày 10/9/2021). Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm ngày 28/8, 08/9, 10/9/2021: Âm tính với SARS-CoV-2.

7. Trường hợp bệnh nhân N.T.H (613677)

- Giới tính: Nữ​- Sinh năm: 1958

- Địa chỉ: Thanh Khê,  Đà Nẵng

- Nghề nghiệp: Ở nhà.

- Đối tượng lấy mẫu: F1 (chị dâu, sống chung nhà) với F0 H.T.P (589934), con là F0 T.T.P.L (589935) dương tính ngày 10/9/2021. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm ngày 28/8/2021, 8/9/2021, 10/9/2021: Âm tính với SARS-CoV-2.

8. Trường hợp bệnh nhân T.T.L.N (613678)

- Giới tính: Nữ​- Sinh năm: 2018

- Địa chỉ: quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng

- Nghề nghiệp: Còn nhỏ

- Đối tượng lấy mẫu: F1 (cháu cùng nhà) với F0 H.T.P (589934), dương tính ngày 10/9/2021. Bệnh nhân có 02 lần xét nghiệm mẫu chùm có kết quả Âm tính với SARS-Cov-2 vào ngày 28/8/2021 và 08/9/2021.

9. Trường hợp bệnh nhân  T.S.T (613679)

- Giới tính: Nam​- Sinh năm: 2005

- Địa chỉ: quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng.

- Nghề nghiệp: Học sinh.

- Đối tượng lấy mẫu: F1 của mẹ F0 H.T.P (589934), chị là F0 T.T.P.L (589935) dương tính ngày 10/9/ 2021. Bệnh nhân đã có 02 lần xét nghiệm Âm tính với SARS-CoV-2 ngày 28/8 và 08/9/2021.

10. Trường hợp bệnh nhân N.T.T (613680)

- Giới tính: Nữ​- Sinh năm: 1942

- Địa chỉ: quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

- Nghề nghiệp: Già

- Đối tượng: F1 (ở chung nhà) của F0 (giúp việc) N.T.L (589936) dương tính ngày 10/8/2021. Bệnh nhân đã có 03 lần cho kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 vào các ngày: 28/8/2021, 08/9/2021, 10/9/2021.

11. Trường hợp bệnh nhân Đ.N.V (613681)

- Giới tính: Nam​- Sinh năm: ​2003

- Địa chỉ: quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.

- Nghề nghiệp: Học sinh

- Đối tượng lấy mẫu: Bệnh nhân là F1 (con, sống cùng nhà) với F0 B.T.T.T(525199) dương tính ngày 05/9/2021. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm các ngày 05/9, 07/9 và 09/9/2021: Âm tính với SARS-CoV-2.

12. Trường hợp bệnh nhân Đ.T.N.V (613682)

- Giới tính: Nữ​- Sinh năm: ​2008

- Địa chỉ: quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.

- Nghề nghiệp: Học sinh

- Đối tượng lấy mẫu: Bệnh nhân là F1 (con, sống cùng nhà) với F0 B.T.T.T(525199) dương tính ngày 05/9/2021. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm các ngày 05/9, 07/9 và 09/9/2021 : Âm tính với SARS-CoV-2.

13. Trường hợp bệnh nhân N.N.L.V (613683)

​- Giới tính: Nam​- Sinh năm: 1985

​- Địa chỉ: Thanh Khê, TP Đà Nẵng

- Nghề nghiệp: Kế toán (đã nghỉ làm từ ngày 01/8/2021)

- Đối tượng lấy mẫu: F1 của (con) là F0 N.T.N (436033) dương tính ngày 29/8/2021. Bệnh nhân đã có 4 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 vào các ngầy 20/8/2021, 23/8/2021, 26/8/2021 và 29/8/2021.

- Hiện tại: Bệnh nhân đang cách ly và điều trị cùng con gái là F0 N.T.N(436033)

Những địa điểm có yếu tố dịch tễ, liên quan đến bệnh nhân:

STT

HỌ VÀ TÊN/

MÃ SỐ

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

1

M.P.H.D (613671)

- Có tiếp xúc với những người cụ thể

2

N.D.N (613672)

- Đã được cách ly tập trung

3

V.Đ.Q (613673)

- Đã được cách ly tập trung

4

P.D (613674)

- Đã được cách ly tập trung

5

N.T.B (613675)

- Đã được cách ly tập trung

6

T.T (613676)

- Đã được cách ly tập trung

7

N.T.H (613677)

- Đã được cách ly tập trung

8

T.T.L.N (613678)

- Đã được cách ly tập trung

9

T.S.T (613679)

- Đã được cách ly tập trung

10

N.T.T (613680)

- Đã được cách ly tập trung

11

Đ.N.V (613681)

- Đã được cách ly tập trung

12

Đ.T.N.V (613682)

- Đã được cách ly tập trung

13

N.N.L.V (613683)

- Đã được cách ly tập trung

Các địa điểm này có thể được cập nhật thêm sau khi điều tra, xác minh. Đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các địa điểm, liên quan đến bệnh nhân lập tức liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT