Danh sách các tổ chức, cá nhân ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 13-17/9/2021
Đăng ngày 20-09-2021 08:34

Hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân đã liên tục gửi những khoản tiền ủng hộ đến Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố nhằm chung tay giúp đỡ những đơn vị, tổ chức, cá nhân đang trực tiếp làm công tác phòng, chống dịch, chữa trị bệnh, những khu vực đang cách ly và đóng góp vào Quỹ vaccine phòng, chống dịch bệnh.

Sau đây là danh sách các tổ chức, cá nhân ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại thành phố Đà Nẵng từ 13-17/9/2021:

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ỦNG HỘ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (Từ ngày 13/9 đến 17/9/2021)

Đơn vị

Số tiền ủng hộ

Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ

200,000,000

TRINH CONG SON

1,000,000

Đoàn viên, người lao động, doanh nghiệp thuộc các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng

800,000,000

Tổng cộng

1,001,000,000

Tổng cộng 15 đợt:

56,806,697,335

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT