Hướng dẫn thủ tục cần thiết cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên và người hỗ trợ khi trở về Đà Nẵng
Đăng ngày 26-09-2021 01:43

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố vừa có văn bản gửi phòng GD&ĐT các quận, huyện; các trường, trung tâm trực thuộc sở triển khai Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 25-9-2021 của UBND thành phố về việc cho phép cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên và người hỗ trợ (đi cùng) không ở trong vùng dịch được trở về Đà Nẵng.  

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học thông báo, hướng dẫn các thủ tục cần thiết cho cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh, học viên và người hỗ trợ (đi cùng) được trở về thành phố Đà Nẵng đợt 1 (sau đây gọi tắt là công dân trở về thành phố) Nắm rõ các điều kiện được trở về thành phố. Chuẩn bị giấy tờ để xuất trình khi qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 gồm: các giấy tờ tùy thân, Đơn có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi đang tạm trú (cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên nếu có người hỗ trợ (đi cùng) thì chỉ cần đơn có xác nhận của 1 người). (tải mẫu tại bit.ly/maudonxacnhan).

Đồng thời, nắm kĩ các thông tin cần thiết trước khi trở về gồm: Số thứ tự trong danh sách (kèm theo; nhà trường thông tin cụ thể đến từng công dân trở về thành phố) để báo với người kiểm tra tại chốt kiểm soát, thuận tiện cho việc tra cứu thông tin. Nơi cư trú tại thành phố Đà Nẵng khi trở về (xã/phường); thời gian trở về; chốt kiểm soát được qua để trở về thành phố để trở về đúng thời gian, qua đúng chốt kiểm soát quy định. Bên cạnh đó, người trở về phải nắm rõ những việc phải làm khi di chuyển, làm thủ tục qua chốt và những việc phải làm khi về đến nơi cư trú.

Sở GD&ĐT giao trưởng các đơn vị, trường học chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc hướng dẫn các thủ tục để công dân trở về thành phố biết, thực hiện. Theo dõi, nắm danh sách công dân trở về thành phố của đơn vị mình đã trở về nơi cư trú; báo cáo kịp thời cho địa phương, các cấp quản lý để theo dõi, giám sát, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của UBND thành phố. Đồng thời, cập nhật, rà soát công dân trở về thành phố của đơn vị theo danh sách đính kèm chưa trở về thành phố trong đợt 1, báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo trước 16h00 ngày 7-10-2021.

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có văn bản hướng dẫn, quy định cụ thể công tác theo dõi, phối hợp, báo cáo của các đơn vị, trường học.

Trong quá trình triển khai thực hiện, mọi vướng mắc về danh sách công dân trở về thành phố, liên hệ ông Lê Hiếu, chuyên viên phòng Giáo dục Trung học, SĐT: 0908255556; Vướng mắc về các vấn đề liên quan đến Kế hoạch: ông Ngô Ngọc Hoàng Vương, Trưởng Phòng Chính trị tư tưởng, SĐT: 0905164998.

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ không xử lý đối với những vướng mắc do sai sót của thủ trưởng các đơn vị trường học như: thông báo không đúng địa phương, thời gian, chốt kiểm soát, điều kiện được trở về thành phố… mà thủ trưởng các đơn vị, trường học phải chịu trách nhiệm.

*Quy định thời gian, chốt kiểm soát, địa phương về thành phố Đà Nẵng: Xem tại đây.

NGUYÊN THẢO

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT