Trực tiếp đối thoại “Hội nghị đối thoại, giải đáp vướng mắc về triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”
Đăng ngày 13-05-2022 14:30

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 13-5, Cổng Thông tin điện tử thành phố phối hợp với Cục Thuế thành phố Đà Nẵng tổ chức Chương trình hướng dẫn và đối thoại trực tuyến với Chủ đề: “Hội nghị đối thoại, giải đáp vướng mắc về triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Ngày 24/02/2022 Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 206/QĐ-BTC về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong đó có thành phố Đà Nẵng, thời gian thực hiện từ tháng 04/2022.

Ngày 18-3-2022, UBND thành phố ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND, đề ra mục tiêu đến ngày 15-6-2022 hoàn thành việc áp dụng hóa đơn điện tử trên toàn địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Nhằm đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân người nộp thuế nắm bắt và thực hiện đúng các quy định về hóa đơn điện tử, hôm nay, ngày 13-5, Cổng Thông tin điện tử thành phố phối hợp với Cục Thuế thành phố Đà Nẵng tổ chức Chương trình hướng dẫn và đối thoại trực tuyến với Chủ đề: “Hội nghị đối thoại, giải đáp vướng mắc về triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Chương trình được trực tiếp trên Cổng Thông tin điện tử thành phố (www.danang.gov.vn) và Fanpage của Cổng Thông tin điện tử thành phố. Quý vị độc giả quan tâm đến chương trình có thể tham gia đối thoại bằng cách gửi câu hỏi về chương trình tại địa chỉ www.doithoai.danang.gov.vn, tương tác trực tiếp trên Fanpage, hoặc địa chỉ thư điện tử: doithoai@danang.gov.vn hoặc qua số điện thoại 0236.1022.

Xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng tham dự chương trình đối thoại hôm nay:

  • Ông Phạm Đức Thường - Cục trưởng Cục thuế thành phố Đà Nẵng.
  • Ông Phạm Hữu Trung – Trưởng Phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế.
  • Ông Hoàng Mạnh Hùng – Trưởng phòng Công nghệ thông tin.
  • Ông Nguyễn Phụng – Phó Trưởng Phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế.
  • Ông Nguyễn Ngọc Triều – Chuyên viên Phòng Tuyên truyền- Hỗ trợ.
  • Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Chuyên viên Phòng Công nghê thông tin

Quý độc giả quan tâm đến chương trình có thể tham gia theo 3 hình thức gửi câu hỏi tại địa chỉ www.doithoai.danang.gov.vn, thư điện tử: doithoai@danang.gov.vn, trên Fanpage của Cổng Thông tin điện tử thành phố: https://www.facebook.com/congthongtindientutpdanang hoặc số điện thoại: 0236.1022/nhấn số 1.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT