Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 26
Đăng ngày 02-07-2022 15:56

Ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố và các địa điểm tiếp công dân khác; Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng các tuyến đường 3,5m và 3,75m thành đường 5,5m tại quận Cẩm Lệ; Ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn 2022-2025; Tăng cường quản lý, vận hành và phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; Phê duyệt hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y học sinh, sinh viên năm học 2021-2022; Phê duyệt hỗ trợ giảm tiền hạ tầng năm 2021 cho các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Hòa Khánh và Khu công nghiệp Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng; Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính và văn thư lưu trữ là những chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố từ ngày 27-6 đến 1-7-2022.

Ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố và các địa điểm tiếp công dân khác

Ngày 30-6, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1762/QĐ-UBND về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố và các địa điểm tiếp công dân khác do UBND thành phố bố trí.

Theo đó, người tiếp công dân và người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân thành phố và các địa điểm tiếp công dân khác do UBND thành phố bố trí phải thực hiện các quy định đã đề ra.

Người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nếu vi phạm nội quy tiếp công dân sẽ bị buộc rời khỏi nơi tiếp công dân.

Công an bảo vệ có trách nhiệm bảo vệ nơi tiếp công dân và buổi tiếp công dân; buộc người vi phạm nội quy tiếp công dân ra khỏi nơi tiếp công dân theo yêu cầu của người chủ trì buổi tiếp công dân và xử lý người có những hành vi vi phạm pháp luật khác theo đúng quy định của pháp luật.

Thời gian tiếp công dân vào tất cả các ngày làm việc.

* Buổi sáng: Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 00

* Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30

* Hết giờ làm việc, người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không được lưu lại Trụ sở Tiếp công dân thành phố và các địa điểm tiếp công dân khác do UBND thành phố Đà Nẵng bố trí.

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng các tuyến đường 3,5m và 3,75m thành đường 5,5m tại quận Cẩm Lệ

Ngày 30-6, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1759/QĐ-UBND về chủ trương đầu tự dự án nâng cấp, mở rộng các tuyến đường 3,5m và 3,75m thành đường 5,5m trên địa bàn quận Cẩm Lệ.

Theo đó, UBND thành phố Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường 3,5m và 3,75m thành đường 5,5m trên địa bàn quận Cẩm Lệ.

Dự án nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu vực, đảm bảo tiếp cận của các phương tiện phòng cháy, chữa cháy khi có sự cố xảy ra.

Nội dung và quy mô đầu tư của dự án gồm: Tổng chiều dài tuyến đường là 597,39m. Tổng mức đầu tư là 11.144.465.000 đồng (Mười một tỷ, một trăm bốn mươi bốn triệu, bốn trăm sáu mươi lăm nghìn đồng; được trích từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Hình thức đầu tư là Đầu tư xây dựng mới. Thời gian thực hiện dự án: năm 2021 – 2023.

Ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn 2022-2025

Ngày 30-6, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1765/QĐ-UBND thành phố Ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022-2025.

Kế hoạch nhằm mục tiêu tăng cường kiểm soát các yếu tố nguy cơ lây bệnh, đẩy mạnh các biện pháp dự phòng, phát hiện sớm và quản lý điều trị để hạn chế sự gia tăng tỷ lệ người tiền bệnh, mắc bệnh, tàn tật và tử vong sớm do bệnh tim mạch, ung thư, đái tháo đường, bệnh phồi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản (gọi chung là bệnh không lây nhiễm) và các bệnh tâm thần phân liệt, động kinh, trầm cảm, sa sút trí tuệ và các rối loạn sức khỏe tâm thần khác (gọi chung là rối loạn sức khỏe tâm thần) nhằm góp phần bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của nhân dân và phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025: (1) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền, tăng cường phối hợp liên ngành, hoàn thiện các chính sách về phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần; (2) Giảm thiểu các hành vi nguy cơ chính để dự phòng mắc bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần; (3) Tăng tỷ lệ phát hiện, quản lý điều trị, chăm sóc người mắc bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần; (4) Phát triển, nâng cao năng lực hệ thống để đảm bảo cung cấp dịch vụ phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần; (5) Phát triển hệ thống giám sát, quản lý thông tin, thống kê báo cáo bệnh không lây nhiễm, rối loạn sức khỏe tâm thần và các yếu tố nguy cơ.

Kế hoạch cũng nêu rõ các giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu và các chương trình, dự án thực hiện.

Tăng cường quản lý, vận hành và phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

Nhằm tăng đảm bảo việc công khai, minh bạch thông tin truy xuất nguồn gốc thực phẩm lưu thông, tiêu thụ trên thị trường, góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe nhân dân, ngày 27-6, UBND thành phố ban hành văn bản số 3511/UBND-BQLATTP về tăng cường quản lý, vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm thuộc dự án truy xuất nguồn gốc thực phẩm (giai đoạn 1).

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện Phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý An toàn thực phẩm trong quá trình quản lý và phát triển phần mềm, cài đặt, sử dụng app "Truy xuất nguồn thực phẩm Đà Nẵng" trên điện thoại thông minh, bảo đảm hệ thống được vận hành thường xuyên, thông suốt và đạt hiệu quả cao.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai quản lý, vận hành và phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm; tổ chức triển khai việc cấp, quản lý tài khoản, mã truy xuất nguồn gốc cho các cơ sở thực phẩm tham gia; tuyên truyền, vận động, đề xuất các giải pháp hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi, sản xuất, giết mổ; tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất việc sử dụng tài khoản, các mã sản phẩm truy xuất nguồn gốc thực phẩm theo chiều sâu.

Phê duyệt hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y học sinh, sinh viên năm học 2021-2022

Ngày 30-6, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1769/QĐ-UBND về Phê duyệt hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y học sinh, sinh viên năm học 2021-2022.

Theo đó, Phê duyệt hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho 176.290 học sinh, sinh viên năm học 2021-2022 hơn 41 tỷ đồng đồng.

Sở Tài chính thực hiện thủ tục chi hỗ trợ kinh phí từ nguồn kinh phí hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên năm học 2021-2022 đã bố trí trong dự toán chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình năm 2022.

Bảo hiểm xã hội thành phố rà soát danh sách, số lượng để đảm bảo hỗ trợ mua thẻ BHYT năm học 2021-2022 đúng đối tượng, đúng mức quy định, tránh trùng lắp; quản lý, sử dụng và thực hiện thủ tục quyết toán theo quy định.

Phê duyệt hỗ trợ giảm tiền hạ tầng năm 2021 cho các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Hòa Khánh và Khu công nghiệp Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng

Ngày 27-6, UBND thành phố ban hành quyết định số 1730/QĐ-UBND về hỗ trợ giảm tiền hạ tầng năm 2021 cho các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Hòa Khánh và Khu công nghiệp Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng.

Theo đó, Phê duyệt hỗ trợ giảm tiền sử dụng hạ tầng năm 2021 cho doanh nghiệp của Khu công nghiệp Hòa Khánh Đà Nẵng và Khu công nghiệp Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng do Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng khu công nghiệp Đà Nẵng quản lý là hơn 3 tỉ đồng.

Giao Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng kiểm tra, giám sát việc thực hiện hỗ trợ giảm tiền sử dụng hạ tầng năm 2021 cho các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp do Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng khu công nghiệp Đà Nẵng quản lý.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính và văn thư lưu trữ

Ngày 29-6, UBND thành phố ban hành văn bản số 3559/UBND-SNV về tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính và văn thư lưu trữ trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND thành phố đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp, ban quản lý dự án, cơ quan Trung ương có tham gia đánh giá xếp hạng cải cách hành chính và văn thư lưu trữ, Chủ tịch UBND các quận, huyện trên cơ sở kết quả cải cách hành chính năm 2021 chủ động ban hành văn bản khắc phục những tồn tại, hạn chế, thời gian gửi văn bản về UBND thành phố (thông qua Sở Nội vụ) trước ngày 31/7/2022. Đồng thời, nghiên cứu nhân rộng những mô hình hay, những cách làm mới, các giải pháp mới phù hợp với điều kiện thực tế của ngành, địa phương, có kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện hiệu quả, nâng cao chất lượng cải cách hành chính.

Thủ trưởng các ngành, địa phương tiếp tục bám sát quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 để ban hành kế hoạch thực hiện sát thực, phù hợp với điều kiện thực tế của ngành, địa phương mình, xác định rõ mục tiêu “Cải cách hành chính phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm”, tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra.

Về công tác văn thư, lưu trữ: Thực hiện ban hành các văn bản về văn thư, lưu trữ đảm bảo thống kê đầy đủ hồ sơ, xác định chính xác thời hạn bảo quản tài liệu; thực hiện nghiệp vụ văn thư đúng quy định; đẩy mạnh việc chuyển từ phương thức làm việc giấy sang phương thức làm việc qua môi trường mạng gắn với chữ ký số, văn bản điện tử; thực hiện đúng quy định về lưu trữ hiện hành.

CỔNG TTĐT TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT