Lan tỏa kết quả khả quan kinh tế 9 tháng đầu năm, tạo không khí, tinh thần phấn khởi trong nhân dân
Đăng ngày 05-10-2022 19:50

Chiều 5-10, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức Hội nghị Giao ban công tác tuyên giáo quý III, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV – năm 2022. Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Xuân Hiếu chủ trì Hội nghị.

Trong quý III năm 2022, nhờ sự hướng dẫn kịp thời của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, ngành Tuyên giáo thành phố đã nỗ lực, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố.

Cụ thể, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã hướng dẫn hệ thống tuyên giáo các cấp và các cơ quan báo, đài thành phố triển khai nhiều hình thức tuyên truyền đậm nét diễn biến, kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kỳ họp thứ bảy HĐND thành phố khóa X; tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện, hoạt động nổi bật, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong triển khai nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch COVID-19; đẩy mạnh tuyên truyền người dân tích cực tiêm vaccine phòng COVID-19.


Quang cảnh Hội nghị

Đồng thời, tập trung đẩy mạnh đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên địa bàn thành phố về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đẩy mạnh đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và những chỉ đạo từ Bài viết “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: nhìn lại 10 năm qua; định ra phương hướng nhiệm vụ cho thời gian tới” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cùng với đó, hệ thống tuyên giáo thành phố còn phối hợp thực hiện nhanh các cuộc khảo sát qua mạng internet; đặc biệt là thu nhận ý kiến đánh giá của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với việc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, tình trạng thiếu giáo viên tiểu học trong năm học 2022-2023, thiếu trang thiết bị y tế tại các bệnh viện. Đây là những vấn đề nổi cộm được báo chí, mạng xã hội đã phản ánh, thu hút hàng trăm nghìn lượt ý kiến, làm cơ sở tổng hợp báo cáo Thường trực Thành ủy chỉ đạo kịp thời công tác tuyên truyền, đấu tranh.

Một số nội dung tham mưu trên các lĩnh vực khoa giáo, văn hóa - văn nghệ, lịch sử Đảng và phát huy truyền thống có sự đầu tư về chất lượng; công tác bồi dưỡng lý luận chính trị đảm bảo kế hoạch đề ra; hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội ngày càng được nâng cao, đi vào nề nếp góp phần đẩy lùi các thông tin chống phá, xấu độc của các thế lực thù địch. Công tác phối hợp chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn thành phố được tiến hành đúng quy định; đã kịp thời chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý nội dung thông tin báo chí phản ánh, dư luận xã hội quan tâm.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, trong quý IV – năm 2022, Ban Tuyên giáo Thành ủy tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và thành phố. Chú trọng tuyên truyền những kết quả đạt được trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết 43-NQ/TW; Nghị quyết 119/2020/QH14; Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021. Tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác trong Nhân dân thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy trong công tác phòng, chống dịch COVID-19...


Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Xuân Hiếu phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Xuân Hiếu đề nghị trong thời gian tới, cần tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, sớm ổn định tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân với phương châm “lan tỏa thông tin tích cực”, tăng cường đồng thuận xã hội trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố; lan tỏa những kết quả khả quan của kinh tế 9 tháng năm 2022, tạo không khí, tinh thần phấn khởi trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố. Thường xuyên theo dõi, bám sát tình hình thực tiễn ở địa phương, đơn vị để nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận và tâm trạng xã hội trong nhân dân, qua đó, tham mưu cho cấp uỷ chỉ đạo xử lý một số vấn đề nảy sinh.

Đồng thời, quan tâm tuyên truyền diễn biến, kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV; Tiếp tục quan tâm tham mưu cấp ủy tổ chức các Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII). Tiếp tục tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Xuân Hiếu nhấn mạnh, lực lượng tuyên giáo không chỉ đơn giản là cán bộ làm công tác tuyên giáo chuyên trách, mà đó là các văn nghệ sỹ, các nhà khoa học, cán bộ tuyên giáo của các đoàn thể, những người có uy tín trên địa bàn… Vì vậy, cần phải kết nối lực lượng này với nhau, tạo thành một lực lượng mạnh và hoạt động hiệu quả. Song song đó, tiếp tục đổi mới phương thức công tác tuyên giáo, bám sát thực tiễn, bám sát cơ sở, không né tránh những vấn đề mới, vấn đề khó, tăng cường nghiên cứu, kiến giải các vấn đề thực tiễn đang nảy sinh một cách nhanh chóng.

THANH THẢO

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác