Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện dân chủ ở cơ sở
Đăng ngày 07-10-2022 06:23

Chiều 6-10, Đoàn kiểm tra số 3 Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố có buổi làm việc với Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở quận Hải Châu kiểm tra tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn quận thời gian qua. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng chủ trì buổi làm việc.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng chủ trì buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hải Châu Huỳnh Văn Nhạn cho biết, năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn và thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng như bầu cử, phòng chống dịch COVID-19, các nhiệm vụ mới của mô hình chính quyền đô thị…, Ban Thường vụ Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện tốt các văn bản về quy chế dân chủ ở cơ sở, trọng tâm là Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20-4-2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, gắn với thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Ban Thượng vụ Thành ủy vào chương trình kế hoạch công tác của Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể.

Bí thư Quận ủy, Bí thư Đảng ủy các phường duy trì tổ chức nghiêm việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân và giải quyết đơn thư vào chiều thứ Tư hàng tuần, công khai trên trang thông tin điện tử của quận tại địa chỉ: haichau.danang.gov.vn; hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn quận đồng đều và có chất lượng. Việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện nghiêm túc, theo hướng công khai, minh bạch; không có hồ sơ trễ hẹn.

Bên cạnh đó, UBND các phường thường xuyên giao ban định kỳ với các bộ phận có liên quan để giải quyết các phát sinh trong đầu tư công, ngăn ngừa kịp thời những sai phạm, thiếu sót, tạo niềm tin trong nhân dân. Nhiều mô hình sáng tạo được triển khai như: “Đô Thị Thông minh Hải châu”, “Phường điện tử”, “Khu dân cư điện tử” “Hải Châu ngày mới”, “kết nối yêu thương”… Một số phường còn có Hệ thống 1080 ở khu dân cư; xây dựng mô hình ở cộng đồng dân cư “2T- 2S” (Trách nhiệm, Tận tụy - Sạch mặt tiền nhà, Sạch tổ dân phố).

Công tác phối hợp thực hiện dân chủ ở cơ sở của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội quận, phường được thực hiện tốt, nhất là hoạt động giám sát - phản biện, với việc tổ chức 86 đoàn giám sát, 115 cuộc giám sát, 10 hội nghị phản biện xã hội. Thông qua việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, những bức xúc của nhân dân được chính quyền quan tâm giải quyết; cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; tinh thần trách nhiệm, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức có chuyến biến tốt hơn; góp phần động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tham gia phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hải Châu Huỳnh Văn Nhạn phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của quận Hải Châu trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn, đồng thời thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại như công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại một số cấp ủy, địa phương có lúc chưa thường xuyên; nhất là tuyên truyền quan điểm của Đảng về nội dung “dân thụ hưởng” nhằm phát huy vai trò làm chủ thực sự của nhân dân ở cơ sở; một số ít Ban giám sát đầu tư cộng đồng của phường chưa phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ giám sát…

Thời gian đến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề nghị Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở quận tiếp tục tham mưu Quận ủy chỉ đạo các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể của địa phương tuyên truyền sâu rộng và thường xuyên trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; kịp thời cụ thể hóa việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo chỉ đạo của Trung ương, thành phố, Công văn số 146-CV/BCĐ ngày 1-3-2021 của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố gắn với triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 7-6-2022 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng, cần phát huy hơn nữa vai trò của người đứng đầu trong thực hành dân chủ, nhất là việc đối thoại với nhân dân và với cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị. Nghiêm túc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về tiếp công dân; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công khai minh bạch các quy định, đặc biệt là cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; quan tâm giáo dục đạo đức công vụ, phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức .

“Đề nghị Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở quận tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; sau kiểm tra nếu phát hiện vi phạm về thực hiện dân chủ thì tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện các kết luận kiểm tra và khắc phục hạn chế. Đồng thời, phát huy các mô hình hay, cách làm hiệu quả về thực hiện dân chủ ở cơ sở của các phường; kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình gắn với tổng kết việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nêu rõ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng cũng lưu ý UBND quận và các ngành cần phối hợp tốt Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là tạo điều kiện cho hoạt động giám sát - phản biện xã hội; chỉ đạo UBND các cấp tạo điều kiện cho các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát các công trình đầu tư công mà người dân thụ hưởng. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, các tiện ích của mạng xã hội để nắm tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, từ đó có giải pháp, chính sách kịp thời.

NGÔ HUYỀN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác