Từ 1/11-27/11/2022: Tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Trung ương 4, 5 (khóa XIII) và Chuyên đề Chỉ thị số 05-CT/TW
Đăng ngày 07-10-2022 06:25

Từ ngày 1-11-2022 đến 27-11-2022, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu các Nghị quyết Trung ương 4, 5 (khóa XIII) và Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 tại địa chỉ http://www.dangbodanang.vn.

Đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân hiện đang sinh sống, công tác, học tập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký không được tham gia dự thi.

Nội dung thi gồm: Tìm hiểu nội dung cơ bản về các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4, 5 (khóa XIII), gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022;

Các nội dung cơ bản về tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và Bài viết “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: nhìn lại 10 năm qua; định ra phương hướng nhiệm vụ cho 2 thời gian tới” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Tìm hiểu chủ trương của Đảng bộ thành phố để thực hiện các nghị quyết, bài viết này.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 1-11-2022 đến hết ngày 27-11-2021 dưới hình thức trực tuyến, với 2 phần thi: Trắc nghiệm và Tự chọn. Người tham gia cuộc thi truy cập vào địa chỉ http://www.dangbodanang.vn (Trang tin điện tử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng) để thực hiện bài thi.

Phần thi trắc nghiệm diễn ra trong 04 tuần, mỗi tuần sẽ có bộ 20 câu hỏi trắc nghiệm. Mỗi câu hỏi có 04 đáp án và người dự thi chọn 01 đáp án đúng trong 04 đáp án.

Ở phần thi tự chọn, người dự thi tự chọn thực hiện 1 trong 3 câu hỏi:

(1) Nêu cảm tưởng, đề xuất, kiến nghị của anh (chị) trong việc tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình hiện nay để góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại, hướng đến đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống trong thời gian tới;

(2) Những kiến nghị, giải pháp của anh (chị) làm thế nào để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của thành phố tiếp tục đi vào thực chất, hiệu quả hơn, nhất là hiện thực hóa khát vọng xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại, hướng đến đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống trong thời gian tới;

(3) Suy nghĩ của anh (chị) về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay và vận dụng, triển khai thực hiện phù hợp với thực tiễn thành phố.

Trong 1 lần thi, người dự thi thực hiện 1 nội dung tự chọn và thể hiện bằng một trong các hình thức: Bài viết; video clip; thiết kế tin, bài dưới dạng multimedia; thiết kế tin, bài dưới dạng infographics. Trong đó, bài viết không quá 1.500 từ; video clip không quá 5 phút; thiết kế tin, bài dưới dạng multimedia hoặc infographics không quá 50MB. Thí sinh có thể tham gia cùng một hình thức thi tự chọn trong nhiều tuần khác nhau. Ban tổ chức khuyến khích mỗi tuần thi nên chọn 01 hình thức tự chọn khác nhau để sự phong phú nội dung thi và tăng tỷ lệ xét giải của thí sinh.

Thí sinh có thể tham gia thi đầy đủ 4 lần trong 4 tuần thi tùy vào điều kiện của mình. Trong trường hợp thí sinh tham gia đầy đủ 4 lần thi cho 4 tuần thì sẽ dùng kết quả của lần thi có số điểm cao nhất để chấm điểm cho toàn bộ Cuộc thi.

Đối với hình thức thi tự chọn là bài viết thì thí sinh nhập nội dung bài viết vào ô có sẵn (dưới dạng đánh văn bản word); đối với thiết kế tin, bài dưới dạng multimedia hoặc infographics thì đăng tải tại website của cuộc thi.

Đối với các bài dự thi là video clip, thí sinh tự đăng tải trên các mạng Youtube, Vimeo… và dán đường link liên kết lên ô có sẵn để Ban Tổ chức tải về, xem xét chấm giải (người thi chịu trách nhiệm lưu trữ bài thi tại đường link liên kết cho đến hết thời gian tổ chức cuộc thi đến ngày 27/12/2022).

Người dự thi phải hoàn thành cả hai phần trắc nghiệm và tự chọn trong 01 lần thi. Ban Giám khảo chỉ xét chấm các bài thi tự chọn (theo từng hình thức thi tự chọn) đối với các thí sinh hoàn thành tốt phần trắc nghiệm (số lượng trả lời đúng cao và thời gian hoàn thành phần thi nhanh). Trong mỗi tuần thi, người dự thi chỉ được thi 01 lần.

Trong thời gian diễn ra Cuộc thi, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo sẽ xem xét những bài thi tự chọn được đánh giá có chất lượng để đăng tải trên Trang thông tin điện tử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng hoặc Facebook Fanpage của Cuộc thi.

Tổng thang điểm của Cuộc thi là 40. Trong đó, phần thi Trắc nghiệm 20 điểm, mỗi câu trả lời đúng được tính 01 điểm; Phần thi Tự chọn 20 điểm.

Trường hợp nhiều thí sinh có tổng số điểm thi trắc nghiệm và tự chọn bằng nhau thì Ban Giám khảo sẽ căn cứ vào một số tiêu chí khác: thời gian thực hiện bài thi, thời gian tham dự thi (càng nhanh và tham dự sớm thì sẽ ưu tiên hơn); hoặc lượng truy cập, chia sẻ, bình luận về phần thi tự chọn khi được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Đảng bộ thành phố hoặc Facebook Fanpage của Cuộc thi.

Ban tổ chức dự kiến trao 29 giải thưởng dành cho các cá nhân và tập thể với tổng tiền thưởng 54 triệu đồng.

Cụ thể, đối với cá nhân, Ban Tổ chức dự kiến trao 16 giải: 1 giải Nhất; 2 giải Nhì; 3 giải Ba; 10 giải khuyến khích. Ngoài ra Ban Tổ chức sẽ xét 02 giải thưởng chuyên đề: Thí sinh dự thi trẻ tuổi nhất; thí sinh dự thi lớn tuổi nhất.

Đối với tập thể, Ban Tổ chức dự kiến trao: 1 giải Nhất; 2 giải Nhì; 3 giải Ba; 5 giải khuyến khích. Mỗi giải thưởng có kèm theo Giấy khen của Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Đà Nẵng.

Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi dự kiến tổ chức vào ngày 30/12/2022. 

THANH THẢO

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác