Thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Đăng ngày 24-11-2022 20:03

Đây là phát biểu của Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng tại buổi làm việc chiều 24-11 của Bộ phận Thường trực của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn) về tình hình thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kế hoạch số 45-KH/TU ngày 28-1-2022 của Ban Thường vụ Thành ủy. Cùng dự có Bí thư Đảng ủy quận Ngũ Hành Sơn Cao Thị Huyền Trân.

Theo báo cáo, qua triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW và  Kế hoạch số 45-KH/TU đã tạo nhận thức rõ nét trong đội ngũ cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng hệ thống chính trị và chỉnh đốn Đảng.

100% tổ chức đảng và đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở các cơ quan, đơn vị xây dựng tiêu chí, chuẩn mực đạo đức để rèn luyện, học tập và làm theo gương Bác với nội dung cụ thể, ngắn gọn, thiết thực, dễ nhớ và dễ thực hiện, đảm bảo thời gian kế hoạch đề ra và đạt hiệu quả.


Quang cảnh buổi làm việc

Đảng ủy thường xuyên rà soát, hoàn thiện, sửa đổi quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị, phù hợp với mô hình thí điểm chính quyền đô thị. Người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo chủ chốt từ phường đến cơ sở thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; nhất là việc tự kiểm tra, phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, Đảng ủy phường Khuê Mỹ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội quần chúng; phát huy vai trò giám sát, phản biện trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức. Phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.


Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng ủy phường Khuê Mỹ trong thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Kế hoạch số 45-KH/TU, đề nghị tiếp tục phát huy trong thời gian tới.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng đề nghị, Đảng ủy phường Khuê Mỹ tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, công tác xây dựng Đảng bao gồm kiểm tra, giám sát, dân vận, tư tưởng, văn hóa. Trong đó lưu ý tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; quản lý và nâng cao chất lượng đảng viên; kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy vai trò trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tự chuyển biến, tự chuyển hóa.

Cùng với đó, Đảng ủy phường Khuê Mỹ tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo nền tảng cơ sở thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, đời sống của người dân. Đồng thời, chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19, thiên tai, bão lũ, đảm bảo tất cả mọi nhà đều có Tết.

MAI QUANG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác