Hoàn thiện các báo cáo trong lĩnh vực kinh tế - ngân sách phục vụ Kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố
Đăng ngày 03-12-2022 16:58

Sáng 3-12, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố có buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư nhằm chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Phước Sơn chủ trì cuộc họp.

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo các nội dung liên quan đến ngành sẽ được trình tại Kỳ họp, gồm: Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh thành phố, quận, phường năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023; dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư các dự án nhóm A,B; báo cáo về thực trạng các dự án có thời gian bố trí kéo dài nhiều năm qua, quá thời gian quy định theo Luật đầu tư công…


Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Phước Sơn chủ trì cuộc họp

Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị Thường trực HĐND thành phố xem xét, cho ý kiến thống nhất việc UBND thành phố thực hiện, giải ngân, kéo dài và hủy dự toán năm 2022 đối với các dự án giải ngân không hết kế hoạch vốn giao trong năm 2022; thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023 giữa các cơ quan, đơn vị được giao kế hoạch vốn, nội dung điều chỉnh sẽ báo cáo lại HĐND thành phố tại Kỳ họp giữa năm và cuối năm 2023 theo quy định; tiếp tục giao UBND thành phố chủ động thực hiện việc giao kế hoạch vốn cho các công trình dân sinh năm 2023 áp dụng cho UBND các quận nhằm tạo sự chủ động trong việc triển khai thực hiện trong thực tế như đã triển khai trong năm 2022;…

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Phước Sơn yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát, điều chỉnh các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 phù hợp, sát với thực tế; hoàn chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023. Đối với việc đầu tư cho công trình văn hóa, các thiết chế văn hóa, bệnh viện... như thế nào cho hiệu quả, và có sự giám sát cụ thể bởi nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực này khá lớn, nhưng kết quả chưa cao.

“Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp tại cuộc họp, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục hoàn thiện các báo cáo chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố, nhất là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023”. Đồng thời, làm tốt công tác tham mưu cho UBND thành phố để có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cũng như giải quyết dứt điểm những nội dung còn tồn đọng hiện nay", Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Phước Sơn nói.

THANH HẢI

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác