Tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật
Đăng ngày 30-01-2023 16:58

Nhằm đảm bảo công tác quản lý bảo vệ rừng và an toàn về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố; đặc biệt chú trọng giai đoạn trước trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngày 19-1, UBND thành phố ban hành văn bản số 357/UBND-SNN về Tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện: Liên Chiểu, Sơn Trà, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn và Hòa Vang tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và các quy định của pháp luật về Lâm nghiệp; Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Chỉ thị số 8733/CT-BNN-TCLN ngày 23/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Quý Mão và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng năm 2023.

Chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp chính quyền cơ sở tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt pháp luật về Lâm nghiệp, bảo đảm các quy định pháp luật được thực thi đồng bộ, thống nhất, phát huy hiệu quả, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; hỗ trợ chủ rừng kiểm tra, truy quét để phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi chặt phá, khai thác rừng trái pháp luật; mua bán lâm sản, động vật hoang dã, khai thác lâm sản trái pháp luật.

Tổ chức thực hiện nghiêm việc đảm bảo an toàn trong phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn. Chỉ đạo UBND xã, phường tạm dừng giải quyết các trường hợp đăng ký sử dụng lửa để đốt dọn thực bì, vật liệu cháy trong thời gian từ ngày 19-1 đến 29-1-2023.

Khi có phát sinh cháy rừng, cháy thực bì trên địa bàn phải kịp thời huy động lực lượng, phương tiện theo phương châm "04 tại chỗ" tổ chức dập tắt, không để cháy lan cháy lớn. Trường hợp có nguy cơ cháy lớn vượt tầm kiểm soát, UBND huyện, quận báo cáo UBND thành phố để chỉ đạo xử lý.

Bổ sung nguồn lực, đảm bảo chế độ chính sách, động viên kịp thời để lực lượng bảo vệ rừng yên tâm công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với điều kiện tình hình thực tiễn của địa phương.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và các quy định của pháp luật về Lâm nghiệp; Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Chỉ thị số 8733/CT-BNN-TCLN ngày 23/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Quý Mão và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng năm 2023;

Đồng thời, chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm thực hiện giám sát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lâm nghiệp của các chủ rừng, cộng đồng địa phương; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp; chủ động tham mưu UBND các cấp chỉ đạo xử lý các tình huống phát sinh cháy rừng, cháy thực bì trên địa bàn xã, phường; Đấu tranh, truy quét các “đầu nậu” mua bán, vận chuyển, tàng trữ gỗ, động vật rừng, các loại lâm sản trái pháp luật và xử lý nghiêm theo quy định. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng;

Theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ Website: kiemlam.org.vn để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng để kịp thời phối hợp, chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết; Quản lý chặt chẽ, kiểm tra các cơ sở chế biến gỗ, nhất là sử dụng gỗ rừng tự nhiên; xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật, kiên quyết đình chỉ hoạt động cơ sở chế biến gỗ vi phạm các quy định của Nhà nước trên địa bàn thành phố.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm hủ động trong công tác thực hiện quy chế phối hợp với Công an và Bộ Chỉ huy quân sự thành phố trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; có các phương án bảo đảm lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần, thường trực, sẵn sàng phối hợp lực lượng ứng phó, xử lý các tình huống cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, không để xảy ra cháy lớn; khi xảy ra cháy rừng chỉ đạo điều tra, xác định nguyên nhân và đối tượng gây ra cháy rừng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với các đơn vị có liên quan giám sát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, nhất là chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên. Thực hiện phân công, phân cấp trách nhiệm tham mưu quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, để xảy ra vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.

THANH NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác