Kiểm tra, đôn đốc tiến độ chuẩn bị nội dung sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố
Đăng ngày 29-03-2023 18:11, Lượt xem: 180

Chiều 29-3, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì cuộc họp với Tổ Biên tập tham mưu sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo, ngay sau khi Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 106-KH/TU ngày 27-1-2023 về sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025, các cơ quan, địa phương, đơn vị đã khẩn trương triển khai, cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra.

Đối với cấp quận ủy, huyện ủy trực thuộc Thành ủy và cấp phường, xã, tính đến 17h ngày 27-3-2023, có 14/16 đảng ủy trực thuộc Thành ủy đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó, 56/56 xã, phường đã ban hành kế hoạch và triển khai các nội dung lien quan đến sơ kết giữa nhiệm kỳ.

Đối với cấp thành phố, đến thời điểm hiện tại đã hoàn thành 03/11 nhiệm vụ, các nhiệm vụ còn lại đang triển khai cơ bản đảm bảo tiến độ. Ban Thường vụ Thành đã thông qua Đề cương báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ đối với cấp cơ sở; Đề cương chi tiết Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với cấp thành phố. Đồng thời, phân công các cơ quan, đơn vị thực hiện 10 chuyên đề chuyên sâu để làm cơ sở tổng hợp, xây dựng Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố.

Thời gian đến, Tổ Biên tập tiếp tục chủ động theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 106-KH/TU đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian; Ban hành và triển khai Kế hoạch tuyên truyền sâu rộng, linh hoạt, bằng nhiều hình thức về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) trên toàn địa bàn thành phố. Triển khai điều tra xã hội học kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025…

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Tổ Biên tập trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, đề nghị thời gian tới cần tập trung, huy động nguồn lực, tham mưu thực hiện kế hoạch đúng tiến độ. Văn phòng Thành ủy theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện.

Đối với các báo cáo chuyên đề, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh phải đảm bảo chất lượng, có giải pháp đổi mới, sáng tạo, đột phá; nêu ra được những tồn tại, hạn chế, mạnh dạn đề xuất, kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn. Tổ Biên tập phải có bộ phận thẩm định các báo cáo để chỉnh sửa, bổ sung phù hợp để các báo cáo đảm bảo chất lượng.

Trong công tác tuyên truyền, ngay từ đầu tháng 4-2023, Ban Tuyên giáo Thành ủy phải có kế hoạch cụ thể; có chuyên mục riêng trên Báo Đà Nẵng, Trang thông tin điện tử Đảng bộ thành phố, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, Cổng Thông tin điện tử thành phố; kết hợp đa dạng các sản phẩm tuyên truyền gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị.

THANH THẢO

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác