Tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận cho lực lượng cốt cán ở cơ sở
Đăng ngày 25-05-2023 00:04, Lượt xem: 50

Thực hiện Kế hoạch số 68-KH/BDVTU của Ban Dân vận Thành ủy về tổ chức các lớp tập huấn công tác dân vận năm 2023, ngày 25-5, Ban Dân vận Thành ủy tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận cho lực lượng cốt cán ở cơ sở năm 2023. Tham dự có Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Thành ủy Mai Thị Thu, lãnh đạo Ban Dân vận các quận uỷ, huyện ủy; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phòng Nội vụ các quận, huyện.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Trong thời gian qua, Ban dân vận các cấp tích cực tham mưu thường trực cấp ủy triển khai, thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy về xây dựng, phát huy vai trò lực lượng cốt cán trong cộng đồng dân cư; trong tôn giáo; người có uy tín trong cộng đồng người Hoa, trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Thông qua lực lượng cốt cán, cấp ủy, chính quyền các cấp tạo “cầu nối” trong công tác vận động nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Đồng thời, nắm tình hình, cung cấp thông tin, phát hiện những vấn đề nổi cộm trong nhân dân, các tổ chức tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số, huy động nhân tố tích cực trong quần chúng... cùng với tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội tham gia vận động, tuyên truyền quần chúng nhân dân, nhất là đồng bào các tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi các thông tin, trang bị những kỹ năng, kiến thức cần thiết để tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng cốt cán tại địa phương. Trong đó, tập trung các chuyên đề: "Thông tin tình hình an ninh trật tự năm 2023 và kỹ năng nắm, giải quyết tình hình an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở" và "Hướng dẫn công tác phát hiện, nội dung xử lý cá nhân, tổ chức hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trái pháp luật trên địa bàn thành phố". Các chuyên đề do Báo cáo viên của Công an thành phố báo cáo.

KIM PHƯỢNG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác